Probleme dificile de procedură civilă (ed. 6). Tergiversarea procesului: interese, forme și combatere CONFERINȚA VIOREL MIHAI CIOBANU

Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT

Unde: CCIR Business Center, Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza
Când: 22 februarie 2018, ora 09:00

* Evenimentul a fost transmis LIVE@JURIDICE (exclusiv pentru membri).


Conferința este organizată de Societatea de Științe Juridice și Baroul București, cu susținerea Uniunii Naționale a Barourilor din România și a partenerilor JURIDICE.ro, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României.

Ne-am propus să clarificăm probleme de drept a căror dificultate a fost evidențiată în practică. În cadrul conferinței vor fi abordate subiecte controversate, oferind soluțiile legale problemelor dificile.

Speakerii invitați sunt specialiști de vârf în domeniu.


Invitat special
Gheorghe FLOREA
Av. dr. Gheorghe Florea, membru al Comisiei de redactare a proiectului noului Cod de procedură civilă și al Comisiei de redactare a proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă
PANELUL 1 [09:00-11:30]
Moderator
Traian Briciu
Prof. univ. dr. Traian Briciu, FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
Speakeri (ordine alfabetică)
Viorel Dinu
Av. Viorel Dinu, Partner BONDOC & ASOCIAȚII
Roxana Popa
Jud. Roxana Popa, ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Alin Speriusi-Vlad
Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA

0. Soluțiile pe care le pronunță ÎCCJ în recurs – cauză de prelungire a procesului civil | Viorel Dinu
1. Procedura soluţionării recursului de competenţa ÎCCJ – tergiversarea procesului ca urmare a intervenției legiuitorului | Roxana Popa
2. CCR vs ÎCCJ: aplicarea în timp a normei de procedură civilă declarată neconstituțională | Alin Speriusi-Vlad

PANELUL 2 [12:00-13:30]
Moderator
Speakeri (ordine alfabetică)
Aurelian-Marian Murgoci-Luca
Jud. Aurelian-Marian Murgoci-Luca, Președinte JUDECĂTORIA SECTORULUI 5
Dan-Rareș RĂDUCANU
Av. Dan-Rareș Răducanu, Senior Partner STOICA & Asociații
Mihnea TĂNASE
Jud. Mihnea Tănase, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

3. Contestația privind tergiversarea procesului – mijloc eficient sau ineficient de asigurare a termenului optim și previzibil? | Aurelian-Marian Murgoci-Luca
4. Abuzul de drept ca formă de tergiversare a unei situații juridice litigioase | Dan-Rareș Răducanu
5. Despăgubiri pentru amânarea procesului. Ce constrângeri de probațiune există cu privire la prejudiciul cauzat prin amânare are partea interesată? Obligarea la suportarea prejudiciului se face prin încheiere sau prin sentință/decizie? Hotărârea de obligare la plată este executorie? | Dan-Rareș Răducanu
6. Privire specială asupra mijloacelor procesuale de asigurare a termenului rezonabil de soluționare a cauzelor în materia achizițiilor publice | Mihnea Tănase
7. Cereri de dovezi în cursul procesului. Administrarea probei cu înscrisuri poate duce la amânarea judecății? Este admisibilă administrarea în cursul procesului a unei probe care nu duce la amânarea judecății, ea însăși, dar necesită contra-probe? | Mihnea Tănase

PANELUL 3 [14:30-16:00]
Moderator
Paul Pop
Lect. univ. dr. Paul Pop, FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
Speakeri (ordine alfabetică)
Nela Petrișor
Av. dr. Nela Petrișor, Partner MUȘAT & ASOCIAȚII
Roxana STANCIU
Jud. Roxana Stanciu, TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Monica Strimbei
Av. Monica Strîmbei, Managing Associate ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS

8. Efectele Deciziei nr. 369/2017 a Curții Constituționale a României. Orientari și tendințe jurisprudențiale la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României | Nela Petrișor
9. Taxele judiciare de timbru (și cauțiunea) – sau despre cum și legea poate duce la tergiversarea procesului | Roxana Stanciu
10. Amânarea judecății pentru lipsă de apărare. Amânarea pronunțării pentru depunerea de concluzii scrise după respingerea cererii de amânarea judecății pentru lipsă de apărare poate fi formulată și de reprezentantul cu mandat invalid, sau doar de către parte personal? Care sunt criteriile de apreciere a temeiniciei motivelor de admitere a cererii de amânare a judecății pentru lipsă de apărare? Care sunt criteriile de apreciere a imputabilității (vinovăției) motivelor temeinice de amânare a judecății? | Roxana Stanciu
11. Intervenția terților în procesul civil – aspecte practice cu impact asupra duratei de soluționare a procesului. Posibile remedii și sancțiuni | Monica Strîmbei

PANELUL 4 [16:30-18:00]
Moderator
Ion Dragne
Av. dr. Ion Dragne, Decanul BAROULUI BUCUREȘTI, Managing Partner DRAGNE & ASOCIAȚII
Speakeri (ordine alfabetică)
Ioana Gelepu
Av. Ioana Gelepu, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII
Monica LIVESCU
Av. Monica Livescu, Managing Partner LIVESCU & ASOCIAȚII
Delia Narcisa THEOHARI
Jud. dr. Delia Narcisa Theohari, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

12. Interpretări cu impact asupra duratei procesului: consecințele decăderii din dreptul de a propune o probă, ca sancțiune aplicată de prima instanță; termenul de motivare a apelului în ipoteza declarării căii de atac anterior comunicării hotărârii; critici admisibile/inadmisibile în recurs: situații aflate la granița nelegalității cu netemeinicia | Ioana Gelepu
13. Termenul administrativ pentru verificarea dosarului – cauză de tergiversare a procesului? Remedii practice pentru combaterea tergiversării procesului din perspectiva standardelor CEDO | Monica Livescu
14. Verificări privind părţile. Dacă verificând împuternicirea și/calitatea celor care reprezintă partea instanța constată neregularități care împiedică reprezentarea, partea este considerată absentă? | Monica Livescu
15. Tergiversarea procesului prin strămutare. Pentru ce motive se admite cerere de strămutare? De câte ori se poate formula o cerere de strămutare? | Monica Livescu
16. Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni. Care este înțelesul “îndatoririlor” stabilite de lege? Prin ce fel de norme pot fi stabilite? Care este natura juridică a “îndatoririlor” stabilite de instanță? Care pot fi îndatoririle stabilite de instanță în sarcina avocatului? Care este distincția dintre îndatoririle la care se referă art. 187 alin. (1) Cod procedură civilă și obligațiile la care se referă alin. (2)? Este vorba de îndatoriri sau de obligații juridice? | Monica Livescu
17. Aspecte de practică judiciară neunitară privind modul de soluționare a cererii de amânare a judecății în diverse ipoteze concrete | Delia Narcisa Theohari
18. Amânarea procesului pentru neregulată citare. Care sunt cauzele de nulitate privind citaţia? Care sunt cauzele de nulitate privind procedura de înmânare a citației? Cine poate fi “parte interesată” care solicită amânarea procesului pentru neregulată citare? Neregularitatea privind procedura de citare poate fi invocată din oficiu în prezența părții nelegal citate? | Delia Narcisa Theohari
19. Modificarea cererii de chemare în judecată. Ce înseamnă “până la” termenul de judecată? Înainte de termenul de judecată sau chiar în ziua judecății? Cum se consemnează acordul “expres” al tuturor părților? Toate părțile trebuie să fie prezente? | Delia Narcisa Theohari
20. Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată. Instanța poate refuza cererea părților de amânare a cauzei care nu este în stare de judecată? Instanța poate refuza chiar dacă părțile cer amânarea? Instanța poate refuza cererea uneia dintre părți de amânare a unei cauze care nu este în stare de judecată? Instanța poate refuza dacă o singură parte cere amânarea (fără a provoca dezbateri, fiind singura prezentă)? | Delia Narcisa Theohari
21. Amânarea judecății prin învoiala părțior. Ce criterii pot fi folosite de instanță pentru a aprecia dacă partea cealaltă s-ar putea împotrivi unei cereri de amânare? Care este sancțiunea unui (eventual) număr mare de amânări prin învoiala părților? Amânarea judecăţii în temeiul învoielii părţilor o singură dată în cursul procesului se referă la o singură fază procesuală? Reluarea procesului după suspendare face parte, din această perspectivă, din aceeași fază procesuală? | Delia Narcisa Theohari


ORGANIZARE
Conf. univ. dr. Claudiu Dinu, av. dr. Ion Dragne, lect. univ. dr. Paul Pop, av. dr. Andrei Săvescu, coordonator JURIDICE.ro, Daria Niculcea, KPM JURIDICE.ro


ÎNSCRIERI

Taxa de participare: 400 lei + TVA
* include masa de prânz, patiserie, cafea și răcoritoare în pauzele de cafea, mapa și rechizitele evenimentului, ediție specială a Codului de procedură civilă
Reduceri
– 20% reducere pentru participanţi din aceeaşi organizaţie: 320 lei + TVA
– 20% reducere pentru executorii Camerei Executorilor București: 320 lei + TVA
– 35% reducere pentru avocații din Baroul București și Baroul Ilfov: 260 lei + TVA
– 40% reducere TOP LEGAL DOCUMENTARE: 240 lei + TVA
gratuit sau 50% reducere pentru membri: 200 lei + TVA
* reducerile nu sunt cumulative

Se eliberează diplomă de participare.

Înscriere prioritară membri și parteneri: 15-22 ianuarie 2018 (în această perioadă înscrierile sunt deschise doar pentru membri; înscrierile vor continua în măsura în care vor rămâne locuri disponibile)

Ultima zi de înscrieri: 16 februarie 2018

Informații suplimentare și întrebări
Daria Niculcea, daria.niculcea@juridice.ro, 0752247630

Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT