Probleme dificile de dreptul muncii (ed. 7). Regulamentul intern
CONFERINȚA ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU

Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT

Unde: CCIR Business Center, Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza
Când: 18 mai 2018, ora 10:00

* Evenimentul va fi transmis LIVE@JURIDICE (exclusiv pentru membri).


Conferința este organizată de Societatea de Științe Juridice și Baroul București, cu susținerea partenerilor JURIDICE.ro, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României.

Ne-am propus să clarificăm probleme de drept a căror dificultate a fost evidențiată în practică. În cadrul conferinței vor fi abordate subiecte controversate, oferind soluțiile legale problemelor dificile. Speakerii invitați sunt specialiști de vârf în domeniu.


Cu participarea extraordinară a Profesorului
Ion Traian Stefanescu
Prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu

ÎNREGISTRARE PARTICIPANȚI. WELCOME COFFEE – 09:00-10:00

PANELUL 1. Realitatea Regulamentului Intern [10:00-11:30]
Speakeri (ordine alfabetică)
Lorena-Mihaela Bondila
C.j. Lorena Bondilă, Legal Advisor CARREFOUR ROMANIA
Cristian Jura
Prof. univ. dr. Cristian Jura, Secretar de stat CNCD
Angelica-Mihaela Procopie
Angelica Procopie, Human Resources Director ALSTOM ROMANIA
Şerban PÂSLARU
Av. Şerban Pâslaru, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII

# Regulamentul intern din perspectiva resurselor umane
# Regulamentul intern din perspectiva departamentului de legal
# Regulamentul intern din perspectiva avocatului consultant
# Regulamentul intern din perspectiva nediscriminării

PANELUL 2. Comentarii și sugestii pe marginea Realității [12:00-13:30]
Speakeri (ordine alfabetică)
Monica Gheorghe
Conf. univ. dr. Monica Gheorghe, FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
Ion Traian Stefanescu
Prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu
Gabriel Uluitu
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu, Președintele Senatului UNIVERSITĂȚII NICOLAE TITULESCU

# Comentarii și sugestii cu privire la structura, conținutul și funcționarea Regulamentului Intern

PANELUL 3. Întrebări și răspunsuri [14:30-16:00]
Speakeri (ordine alfabetică)
Monica Gheorghe
Conf. univ. dr. Monica Gheorghe, FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
Ion Traian Stefanescu
Prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu
Gabriel Uluitu
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu, Președintele Senatului UNIVERSITĂȚII NICOLAE TITULESCU

# Răspunsuri la întrebările participanților

Având în vedere că, potrivit art. 29 din Codul muncii, modalitățile în care se realizează verificarea aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea sunt prevăzute în regulamentul intern:
1. Care sunt consecințele lipsei din regulamentul intern a prevederilor referitoare la modalitățile în care se realizează verificarea aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea?
2. Angajatorii din mediul privat au obligația să respecte prevederile din propriul lor regulament intern atunci când angajează?
3. Au dreptul candidații să solicite și să ia cunoștință de prevederile regulamentului intern înainte de începerea procedurii de verificare a aptitudinilor lor?

Având în vedere că regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz [art. 242 din Codul muncii]:
4. În cazul în care regulamentul intern se întocmește fără consultarea sindicatului/reprezentanților salariaților, care este sancțiunea juridică? Este lipsit integral de efecte un regulament intern adoptat de angajator în astfel de circumstanțe?
5. Cu cât timp înainte de aprobarea regulamentului intern ar trebui să se realizeze consultarea sindicatului/reprezentanților salariaților?

Având în vedere că regulamentul intern își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora [art. 243 alin. (1) din Codul muncii]:
6. Dacă momentele aducerii la cunoștință a dispozițiilor regulamentului diferă de la un salariat la altul, este aplicabil în această materie principiul tempus regit actum?
7. Simpla afișare a regulamentului intern la sediul angajatorului [art. 243 alin. (4) din Codul muncii] are semnificația executării depline de către angajator a obligației de informare a salariaților cu privire la conținutul regulamentului [art. 243 alin. 2 din Codul muncii)?
8. Pot fi utilizate prezumții pentru dovedirea faptului că angajatorul a încunoștințat salariatul cu privire la conținutul/modificările regulamentului intern?
9. Pot fi utilizate prezumții pentru dovedirea momentului în care angajatorul a încunoștințat salariatul cu privire la conținutul/modificările regulamentului intern?

Având în vedere că salariatul beneficiază de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă, inclusiv în perioada de probă [art. 31 alin. (4) și art. 39 alin. (2) din Codul muncii]:
10. Regulamentul intern este și un izvor de obligații pentru salariat (alături de lege, contractul colectiv și contractul individual), sau doar de drepturi?
11. Dacă da, atunci poate regulamentul intern să stabilească în sarcina salariatului mai multe obligații decât legea și contractul?

Având în vedere că salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz:
12. Se poate deroga prin regulamentul intern de la data plății salariului așa cum a fost ea stabilită în contractul individual de muncă?
13. Se poate deroga prin contractul individual de muncă de la data plății salariului așa cum a fost ea stabilită prin regulamentul intern?

Având în vedere că salariații au dreptul la pauză de masă și la alte pauze, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern [art. 134 alin. (1) din Codul muncii]:
14. Condițiile de acordare a pauzelor pot fi stabilite prin regulamentul intern în mod diferit față de felul în care au fost stabilite prin contractul colectiv de muncă?
15. În ipoteza în care lipsește contractul colectiv de muncă, iar pauzele sunt acordate în condițiile stabilite prin regulamentul intern, condițiile de acordare a pauzelor pot fi modificate în sens defavorabil salariaților prin regulamentul intern?
16. În cazul în care contractul colectiv de muncă încetează prin ajungerea la termen, este posibilă înăsprirea condițiilor de acordare a pauzelor prin regulamentul intern, sau acest condiții rămân drepturi câștigate pentru salariați?

Având în vedere că în cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern [art. 137 din Codul muncii]:
17. Acordarea repausului săptămânal în alte zile decât cele de sâmbătă și duminică trebuie să ia în considerare opțiunile (preferințele) salariaților, sau poate fi făcută în mod discreționar de către angajator?
18. Constituie discriminare că unii dintre salariați să aibă mereu liber în zilele de sâmbătă și duminică, sau este necesar un mecanism de rotire a salariaților în așa fel încât fiecare să fie exceptat în mod egal de la repausul din zilele de sâmbătă și duminică?
19. În cazul în care cele două zile de repaus săptămânal care nu sunt sâmbătă și duminică, este necesar ca ele să fie consecutive?

Având în vedere că durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern [art. 153 alin. (2) din Codul muncii]:
20. În cazul în care durata concediului de odihnă nu este stabilită nici prin contractul colectiv și nici prin regulamentul intern, este posibil ca durata acestui concediu să fie stabilită prin decizie a angajatorului?
21. Este posibil ca prin decizie a angajatorului să fie aprobată o durată a concediului fără plată mai mare decât cea stabilită prin regulamentul intern?

Având în vedere că, în situația absențelor nemotivate ale salariatului, contractul individual de muncă poate fi suspendat în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern [art. 51 alin. (2) Codul muncii]:
22. Este posibil ca prin regulamentul intern să fie stabilite alte condiții de suspendare a contractului individual de muncă decât cele prevăzute prin contractul individual, sau regulamentul intern poate stabilit condițiile suspendării doar în situația în care asemenea prevederi lipsesc din contractul colectiv și contractul individual? Care este, în această privință, raportul dintre forța juridică a regulamentului intern, a contractului colectiv și a contractului individual?
23. Prin regulamentul intern pot fi stabilite și condițiile încetării suspendării contractului individual de muncă?

Având în vedere că angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori (s.n.) de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară [art. 61 lit. a) din Codul muncii]:
24. Regulile de disciplină a muncii și regulile stabilite prin regulamentul intern reprezintă temeiuri distincte de sancționare disciplinară?
25. Se poate realiza sancționarea disciplinară dacă regulile de disciplină a muncii nu sunt prevăzute nici în regulamentul intern, nici în contractul colectiv și nici în contractul individual, sau aceste reguli trebuie să fie prevăzute măcar într-unul din aceste izvoare?
26. Se poate realiza sancționarea disciplinară în cazul încălcării regulilor din regulamentul intern care însă nu sunt reguli de disciplină a muncii, ci alte reguli de comportament pentru salariați?

Având în vedere, potrivit art. 63 alin. (2) din Codul muncii, concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) (necorespundere profesională) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern:
27. Lipsa reglementării, prin regulament intern, a procedurii de evaluare, face imposibilă concedierea pentru necorespundere profesională?
28. Evaluarea salariatului trebuie să fie făcută potrivit procedurii de evaluare în vigoare în perioada la care se referă evaluarea, sau potrivit procedurii de evaluare în vigoare în momentul evaluării?
29. Este necesar ca pentru eventualele modificări ale procedurii de evaluare să fie depășit termenul în care salariatul are dreptul să conteste modificările regulamentului intern?

Având în vedere faptul că, potrivit art. 242 lit. i) din Codul muncii, regulamentul intern trebuie să conțină și criteriile de evaluare profesională a salariaților:
30. Lipsa reglementării, prin regulament intern, a criteriilor de evaluare, face imposibilă concedierea pentru necorespundere profesională?
31. Ce efecte juridice produc criteriile de evaluare profesională cuprinse în fișa postului, dar nu și în regulamentul intern?

Având în vedere că abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici [art. 247 alin. (2) din Codul muncii]:
32. În cazul unor prevederi incompatibile, sau chiar contrare, din izvoarele normative ale răspunderii disciplinare, adică (1) normele legale, (2) regulamentul intern, (3) contractul individual de muncă sau (4) contractul colectiv de muncă aplicabil, (5) ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, care dintre aceste izvoare are o forță juridică superioară? Care este ordinea forței juridice a acestor izvoare?


ORGANIZARE
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu, conf. univ. Monica Gheorghe, av. dr. Andrei Săvescu, coordonator JURIDICE.ro, Daria Niculcea, KPM JURIDICE.ro


ÎNSCRIERI

Taxa de participare: 400 lei + TVA
* include masa de prânz, patiserie, cafea și răcoritoare în pauzele de cafea, mapa și rechizitele evenimentului, ediție specială a Codului muncii
Reduceri
– 10% reducere pentru pre-înscrieri, până la data de 4 mai 2018: 340 lei + TVA
– 20% reducere pentru participanţi din aceeaşi organizaţie: 320 lei + TVA
– 20% reducere pentru executorii Camerei Executorilor București și membrii UNELM: 320 lei + TVA
– 35% reducere pentru avocații din Baroul București, Baroul Ilfov sau Baroul Dolj: 260 lei + TVA
– 40% reducere TOP LEGAL DOCUMENTARE: 240 lei + TVA
gratuit sau 50% reducere pentru membri: 200 lei + TVA
* reducerile nu sunt cumulative

Se eliberează diplomă de participare.

Înscriere prioritară membri și parteneri: 2-27 aprilie 2018 (în această perioadă înscrierile sunt deschise doar pentru membri; înscrierile vor continua în măsura în care vor rămâne locuri disponibile)

Ultima zi de înscrieri: 11 mai 2018

Important: Dacă vă inscrieți dar nu mai puteți participa, vă rugăm să ne informați cu cel puțin 3 zile înainte de eveniment, în scris, la adresa conferinte@juridice.ro, sau telefonic, la numarul 0752247630, pentru a vă restitui suma achitată sau a vă înscrie la un alt eveniment JURIDICE.ro. În lipsa notificării, cheltuielile aferente evenimentului fiind deja efectuate, suma achitată nu se va restitui. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Informații suplimentare și întrebări
Daria Niculcea, daria.niculcea@juridice.ro, 0752247630