LITIGATORS
CONFERINȚA VIOREL MIHAI CIOBANU
Motivarea actelor de procedură
Probleme dificile de procedură civilă (ed. 8). VIDEO

ÎNREGISTRAREA VIDEO

Prof. univ. dr. Marin Voicu
Scurte considerații privind stilul și motivarea hotărârilor judecătorești și arbitrale
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Av. dr. Cosmin Vasile
Invocarea pe cale de excepție a nulității absolute în baza dispozițiilor art. 1247 alin. 2 și 3 Cod civil – cine, cum și când invocă și motivează?
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Conf. univ. dr. Claudiu Dinu
Cheltuielile de judecată. Motivarea reducerii onorariului avocatului. Remedii procesuale cu privire la soluția dată cererii de acordare a cheltuielilor de judecată
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Av. lect. univ. dr. Paul Pop
Actele de procedură în activitatea curatorului special. Aspecte practice
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Av. dr. Ion Dragne
Remedierea nemotivării
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Jud. dr. Liviu Zidaru
Interdependenţa dintre motivarea cererilor formulate de părţi şi motivarea hotărârilor judecătoreşti
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Av. dr. Gheorghe Florea
Principiul rolului activ al judecătorului. Motivarea actelor de procedură
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Av. Emeric Domokos
Dreptul la un proces echitabil în temeiul art. 6 și cerințe minime privind motivarea instanțelor naționale
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Gabriel Ungureanu
Prezentare și ofertă specială Sintact Analytics
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Jud. Roxana Stanciu
Motivarea actelor de procedură în cadrul executării silite
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Av. Rareș Răducanu
Furcile caudine ale regularizarii cererii de chemare în judecată
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Jud. Vasile Bozeșan
Omisiunea cercetării unor motive de apel
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Av. Christina Vlădescu
Critici de nelegalitate vs. critici de netemeinicie. Confluențe și distincții
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Av. drd. Daniela Călin
Efectele motivării în cazul deciziilor ÎCCJ de respingere ca inadmisibile a sesizărilor în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Concluzii și aprecieri finale
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.