Integritatea în spaţiul public şi privat – prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale


Integritatea este una din componentele esenţiale ale oricărei persoane care conferă încredere în exercitarea atribuţiilor concrete în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea. Educaţia conferă încredere societăţii în ansamblul atunci când fiecare dintre noi suntem integrii. Integritatea în mediul public şi privat în sistemul justiţiei asigură încredere justiţiabililor prin competenţă, cinste, onestitate şi umanitate în fiecare dintre funcţiile specifice de judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, contribuind la cultura juridică a societăţii româneşti.
În scopul conferirii încrederii cetăţenilor societăţii româneşti într-o justiţie naţională şi europeană cu standarde transparente, criterii de evaluare expres prezentate se desfăşoară cea de-a treia conferinţă organizată de jud. dr. Rodica Aida Popa, Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni din cadrul Consiliului Europei în parteneriat cu Facultatea de Drept din Bucureşti şi cu Societatea de Ştiinţe Juridice cu titlul:

Integritatea în spaţiul public şi privat – prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale

Facultatea de Drept a Universității din București, sala Constantin Stoicescu

13 ianuarie 2017, 10:00-12:00

Moderator
Jud. dr. Rodica Aida Popa, ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, Secţia penală, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu, reprezentantul României la CCJE
Invitați [ordine alfabetică]
Prof. univ. dr. Flavius Baias, Decan Facultatea de Drept, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Lect. univ. dr. Bogdan Dima, Facultatea de Drept, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, Președinte al CURȚII DE ARBITRAJ COMERCIAL ȘI INTERNAȚIONAL
Dr. Cristian Ducu, Senior Ethics & Compliance Expert, General Manager Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics
Av. Monica Livescu, Comisia Permanentă a UNBR
Av. Maria Maxim, Senior Manager, Fraud Investigation & Dispute Service ERNST & YOUNG
Prof. univ. dr. Dan Oancea, Directorul departamentului de Drept Public Facultatea de Drept, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, vicepreşedinte al Senatului Universităţii, preşedintele Comisiei de Regulamente, Incompatibilităţi şi Acordarea Titlurilor Onorifice a Senatului UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Mihai Popa, Head of Law, Patents and Compliance BAYER
Ianfred Silberstein, consilier BNR în cadrul Cancelariei BNR, Preşedintele Asociaţiei Europene de Drept Bancar şi Financiar – România, Preşedintele Asociaţiei consilierului juridici din sistemul financiar-bancar

Tematica
1. Necesitatea unor standarde de integritate comune în mediul universitar, în general, în special în facultăţile cu profil juridic, în raporturile cu mediul public şi privat; Nevoia unui model educaţional comun cu etica integrat sau distinct?
2. Etica profesională în sistemul de învăţământ universitar, atât din perspectiva celor care formează, cât şi nevoia de formare etică a studenţilor, etica în sistemul judiciar, etica în cadrul companiilor din mediul privat şi bancar, etica profesională în mediul public. Convergenţe şi Necesităţi;.
3. Prevenirea existenţei conflictului de interese în sistemul universitar român, între reprezentanţi între mediul privat şi mediul public;
4. Procedura arbitrală. Nevoia unui modul educaţional pe arbitraj integrat cu etică profesională?
5. Punerea în aplicare a unor mecanisme interne comune şi specifice de comunicare în sistemul universitar de drept, mediul public şi privat. Necesitatea unui spaţiu de comunicare online pentru transparenţa asigurării integrităţii.

Nu se percepe taxă de participare. Numărul de locuri este limitat (50). Pentru înscriere vă rugăm să folosiți formularul. O să vă contactăm pentru a vă confirma rezervarea locului dumneavoastră.