Integritatea în spaţiul public şi privat – prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale

Integrity is one essential component needed by any person who offers services. It is at the core of anyone’s daily activities offering trust in the way his or her duties from any specific domain are carried on a daily basis. Education offers trust to the society as a whole when each and all of us are honest. Integrity inside the public and private environment within the judicial system ensures trust to the litigants by giving competence, honesty, fairness and humanity for each of the specific functions such as: judge, prosecutor, lawyer, notary, judicial counselor, legal executor all contributing to the judicial culture of the Romanian society.

With the defined purpose of gaining the Romanian citizens’ trust in a national and European system of justice with transparent standards, deliberately presented evaluation criteria the third conference will be organized by Dr Rodica Aida Popa, Judge at the Criminal Section of the High Court of Cassation and Justice, Romania’s representative at the Consultative Council of European judges (CCEJ) in partnership with the University of Law and the Society of Legal Sciences with the title:

Integrity in public and private space – preventive measures and the necessity for ensuring trust in social reports

Faculty of Law, University of Bucharest, Petre Antonescu Course room, ground floor

28 October 2016, 10:00-13:00

Moderator
Jud. dr. Rodica Aida Popa, High Court of Cassation and Justice – Criminal Section

Guests [in alphabetical order]
– Av. Mihai Acsinte, Chief Legal & Ethics Officer for the Societies from Renault Romania Group
– Prosecutor Dr. Augustin Lazăr, The Prosecutor General of the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice.
– Av. Monica Livescu, Permanent Commission of UNBR
– Av. Maria Maxim, Senior Manager, Fraud Investigation & Dispute Service ERNST & YOUNG
– Mr. Ianfred Silberstein, Counselor at Romanian National Bank – BNR in the Chancellery of BNR, President of the Assertion for Financial and Banking Law – Romania, President of the Association of legal counselors from the financial and banking system.

Topics Presented
1. Necessity of achieving some common integrity standards and some specific ones for the private environment, as well as in relation with public partners
2. Professional ethics inside the judicial system, ethics inside the companies from the private sector and banking fields, ethics in the public environment. Convergences and Needs
3. Prevention of conflict of interest between officials from the private and public sector
4. Implementation of some common internal mechanisms and some specific ones needed for the communication between public and private sectors. The need for establishing a communication space online with the aim of creating transparency that converges to integrity

* * *

Integritatea este una din componentele esenţiale ale oricărei persoane care conferă încredere în exercitarea atribuţiilor concrete în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea. Educaţia conferă încredere societăţii în ansamblul atunci când fiecare dintre noi suntem integrii. Integritatea în mediul public şi privat în sistemul justiţiei asigură încredere justiţiabililor prin competenţă, cinste, onestitate şi umanitate în fiecare dintre funcţiile specifice de judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, contribuind la cultura juridică a societăţii româneşti.
În scopul conferirii încrederii cetăţenilor societăţii româneşti într-o justiţie naţională şi europeană cu standarde transparente, criterii de evaluare expres prezentate se desfăşoară cea de-a treia conferinţă organizată de jud. dr. Rodica Aida Popa, Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni din cadrul Consiliului Europei în parteneriat cu Facultatea de Drept din Bucureşti şi cu Societatea de Ştiinţe Juridice cu titlul:

Integritatea în spaţiul public şi privat – prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale

Facultatea de Drept a Universității din București, sala Petre Antonescu, parter

28 octombrie 2016, 10:00-13:00

Moderator
Jud. dr. Rodica Aida Popa, ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, Secţia penală
Invitați [ordine alfabetică]
Av. Mihai Acsinte, Chief Legal & Ethics Officer pentru societăţile Grupului RENAULT ROMÂNIA
Proc. dr. Augustin Lazăr, Procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Av. Monica Livescu, Comisia Permanentă a UNBR
Av. Maria Maxim, Senior Manager, Fraud Investigation & Dispute Service ERNST & YOUNG
Ianfred Silberstein, consilier BNR în cadrul Cancelariei BNR, Preşedintele Asociaţiei Europene de Drept Bancar şi Financiar – România, Preşedintele Asociaţiei consilierului juridici din sistemul financiar-bancar

Tematica
1. Necesitatea unor standarde de integritate comune şi specifice mediului privat, precum şi în raporturile cu parteneri publici
2. Etica profesională în sistemul judiciar, etica în cadrul companiilor din mediul privat şi bancar, etica profesională în mediul public. Convergenţe şi Necesităţi
3. Prevenirea existenţei conflictului de interese între reprezentanţi între mediul privat şi mediul public
4. Punerea în aplicare a unor mecanisme interne comune şi specifice de comunicare între mediul public şi privat. Necesitatea unui spaţiu de comunicare online pentru transparenţa asigurării integrităţii