Integritatea în mediul juridic, educaţional şi privat

ÎNREGISTRAREA VIDEO

Panel I

Panel II


Integritatea este una din componentele esenţiale ale fiinţei umane, care dă semnificaţie pe parcursul existenţei sale individuale dar şi cu implicaţii în societate. Educaţia societăţii româneşti în secolul al XXI-lea are o dinamică cu totul aparte în care formarea etică reprezintă o componentă cu o diversitate efectivă asupra căreia este necesar să-i asigurăm atenţia cuvenită. Educaţia juridică integrează şi educaţia etică a juriştilor indiferent că sunt judecători, procurori, avocaţi, auditori de justiţie, mediatori, executori judecătoreşti, consilieri juridici, ofiţerilor de conformitate, compliance, conferind specificului profesiei fiecăruia o conştientizare asupra aspectelor concrete profesionale, a căror manifestare este strâns legată de integritate, de etică în general.
În spiritul numeroaselor norme naţionale şi internaţionale, ale Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni din cadrul Consiliului Europei în parteneriat cu Facultatea de Drept din Bucureşti, Editura C. H. Beck, Societatea de Ştiinţe Juridice și JURIDICE.ro cu titlul:

Integritatea în mediul juridic, educaţional şi privat

Facultatea de Drept a Universității din București, sala Petre Antonescu, parter

17 noiembrie 2017, 10:00-14:00

Vor fi discutate teme cu impact în societatea românească dar şi mediul juridic şi academic:
– Integritatea în dialogul interprofesional judecători, procurori, avocaţi, arbitrii: Nevoia unei etici unitare sau
separate a profesiilor; Căi şi Modalităţi de realizare a dialogului; Necesitatea unor forme comune de educaţie?
– Integritatea în mediul academic: Este necesară o educaţie etică ca disciplină distinctă sau se va realiza în cadrul
fiecărei discipline?; Nevoia de criterii şi standarde în relaţia profesor student;
– Integritatea în spaţiul publicisticii juridice româneşti: Este nevoie de o etică în raporturile dintre autori şi edituri; dreptul de autor în spaţiul publicistic şi mediul virtual în cadrul platformelor de specialitate; interferenţe cu mediul profesional juridic şi cel educaţional; Căi de dialog şi forme de educaţie convergente.

În cadrul conferinţei va avea loc lansarea volumelor în ediţia română şi trilingvă ale lucrării „Integritatea în spaţiul public şi privat. Prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale”, apărută la Editura Ch.Beck, lucrare coordonată de judecător dr. Rodica Aida Popa, colectivul de autori fiind Mihai Acsinte, Oana-Raluca Bănăţeanu, Ştefan Deaconu, Bogdan Dima, Cristian Ducu, Mihai-Adrian Hotca, Maria Maxim, Rodica Aida Popa, George Mihai Popa, Ianfred Silberstein.

Moderator:
– jud. dr. Rodica Aida Popa, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, lector. univ. Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, din cadrul Consiliului Europei.

Invitaţi:
– profesor universitar dr. Ştefan Deaconu, Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial şi Internaţional
– profesor universitar dr. Dan Oancea, Director al Departamentului de Drept Public din cadrul Facultăţii de Drept din
cadrul Universităţii Bucureşti
– Irina Cambrea, directorul adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii
– Gabriela Drăgan, directorul general al Institutului European din România
– Bogdan Stan, Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate
– profesor universitar dr. Ovidiu Predescu, consilier al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
– avocat Mihai Baco, decanul Baroului Alba, vicepreşedintele Uniunii Avocaţilor Europeni
– Radu Dimitriu, Directorul Editurii C. H. Beck
– lector. univ. Bogdan Dima, Facultatea de Drept din Bucureşti, George –
– Mihai Popa, Director Juridic şi deConformitate în cadrul companiei Bayer
– Cristian Ducu, Senior Ethics and Compliance and Sustainability Consultant şi General Manager al Centre for Advanced Researche in Managment and Applied Ethics
– Codrin Munteanu, Director de Vânzări – Agenţia de Traduceri Swiss Solutions
– Ioana Negrau

Conferinţa se adresează tuturor specialiştilor din mediul juridic, educaţional şi privat, studenţilor, auditorilor de justiţiei şi opiniei publice.