Probleme dificile de executare silită (ed. 4)

CCIR BUSINESS CENTER

Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza

19 iunie 2015, ora 10:00

Acreditare INPPA: 10 puncte

Parteneri eveniment: MUŞAT & ASOCIAŢII ⁞ Susţinere: CCIR, INPPA

Executare silita

Executarea silită este aducătoare de mulțumire și nefericire. Conferința a reunit practicieni renumiți, specialiști prestigioși și profesioniști cu experiență.

Au fost abordate unele dintre cele mai spinoase probleme de executare silită, căutând soluții legale limpezi pentru situații complexe. Conferința a clarificat probleme de executare silită a căror dificultate a fost evidențiată în cadrul aplicării practice a dispoziților legale.

Conferința a fost organizată de Societatea de Științe Juridice, cu susținerea JURIDICE.ro și partenerilor noștri.

Comitetul de organizare: conf. univ. dr. Traian BRICIU, lector univ. dr. Claudiu DINU, conf. univ. dr. George MĂGUREANU, dr. Andrei SĂVESCU, lector univ. dr. Mirela STANCU.


Edițiile anterioare ale conferinței: 2014 | 2013 | 2012


SPEAKERI

Av. Claudiu GALU, Partner STOICA & ASOCIAȚII
Exec. conf. univ. dr. Eugen HURUBĂ, Director Revista Română de Executare Silită
Exec. Flavius IOACHIM, BEJ FLAVIUS IOACHIM
Jud. Emilian MEIU, formator INM
Av. Octavian POPESCU, Partner MUȘAT & ASOCIAȚII
Jud. Roxana STANCIU, TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Jud. dr. Mirela STANCU, TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Exec. conf. univ. dr. Adrian Constantin STOICA, Decanul Facultății de Drept a UNIVERSITĂȚII OVIDIUS (Constanța)
Av. Ionuț ȘERBAN, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII
Jud. Mihnea TĂNASE, Președinte JUDECĂTORIA SECTORULUI 5
Av. dr. Cosmin VASILE, Partener Coordonator ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS
Moderator
Av. conf. univ. dr. Traian BRICIU
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE DREPT, Director INPPA

PROGRAMUL

Conferința a început la ora 10:00 și s-a terminat după epuizarea temelor.

Moderator
Av. conf. univ. dr. Traian BRICIU
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE DREPT, Director INPPA

10:00-11:30

Exec. Flavius IOACHIM, BEJ FLAVIUS IOACHIM
Jud. Mihnea TĂNASE, Președinte JUDECĂTORIA SECTORULUI 5
Av. dr. Cosmin VASILE, Partener Coordonator ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS

12:00-13:30

Exec. conf. univ. dr. Eugen HURUBĂ, Director Revista Română de Executare Silită
Jud. Emilian MEIU, formator INM
Av. Octavian POPESCU, Partner MUȘAT & ASOCIAȚII

14:30-16:00

Exec. conf. univ. dr. George MĂGUREANU, Facultatea de Drept a UNIVERSITĂȚII ROMÂNO-AMERICANE
Jud. dr. Mirela STANCU, TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Av. Ionuț ȘERBAN, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII

16:30-18:00

Av. Claudiu GALU, Partner STOICA & ASOCIAȚII
Jud. Roxana STANCIU, TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Exec. conf. univ. dr. Adrian Constantin STOICA, Decanul Facultății de Drept a UNIVERSITĂȚII OVIDIUS (Constanța)

TEMATICA

GENERALE

1. Metode de investigare a debitorilor și modalități de îmbunătățire a timpului de răspuns al autorităților

2. Chestiuni novatoare în materia recunoașterii și executării hotărârilor în materie civilă și comercială

3. Formalismul publicității vânzării mobiliare în actualul Cod de procedură civilă

4. Contracte de colaborare între creditor și executor

5. Executori cu probleme de comunicare sau comportament. Cui ne adresăm? Abordare și măsuri de întreprins

TERMENE

6. Perimarea și prescripția dosarelor de executare

7. Interpretarea şi aplicarea art. 718 alin. (1) cu privire la momentul până la care încheierea de suspendare a executării produce efecte, respectiv data pronunţării în primă instanţă sau data rămânerii definitive a hotărârii date în contestaţie

8. Legalitatea sau moralitatea termenelor extrem de scurte (de multe ori de o zi) incluse în somațiile de plata emise de unii executori judecătorești

COSTURI

9. Analiza actelor de executare ce reprezintă titluri executorii intermediare în procedura de executare silită, respectiv procesele verbale de cheltuieli și încheierile de cheltuieli de executare, alte acte pe care legiuitorul le declara titluri executorii, efecte între părți

10. Acoperirea cu prioritate a onorariului executorului în defavoarea creantei și modalitatea de distribuire a sumelor încasate din popriri

11. Avansuri de onorariu practicate vs. actiuni întreprinse în dosare

12. Onorarii minimale sau maximale?

13. Cheltuielile poștale din procedura de executare silită se achită de către creditor în avans? Dispozițiile art. 717 alin. (2) Cpc republicat se interpretează în sensul posibilității executorului judecătoresc de a condiționa înaintarea dosarului de executare de achitarea cheltuielilor ocazionate de acesta sau în sensul că depunerea dosarului de executare este obligatorie, dovada achitării cheltuielilor de către partea interesată putând fi efectuată ulterior?

14. Regimul juridic al cheltuielilor generate de fotocopierea dosarului de executare în cadrul procedurii de judecată a contestației la executare

15. În ce măsură procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare (inclusiv onorariu executor judecătoresc, înainte de modificările aduse de Legea nr. 138/2014) reprezintă titlu executoriu şi poate fi pus în executare împotriva creditorului, în condiţiile în care creditorul nu a renunţat la executare, iar executarea silită împotriva debitorului nu s-a încheiat?

16. Timbrarea cererii de validare de poprire

INCIDENTE

17. Motive de refuz al demarării executării silite din partea executorului judecătoresc (cu specială privire asupra titlurilor executorii pentru care a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită)

18. Suspendarea provizorie a executării silite

19. Problema restituirii cauțiunii judiciare. Corelare de texte: art. 1063 vs. art. 719 Cpc.

20. Validarea popririi. Cum se pune în executare silită sentința de validare a poprii fata de terțul poprit?

21. Conexarea dintre executarea silită efectuată de un executor judecatoresc și executarea silită efectuată de organele fiscale se realizează de drept sau prin intermediul instanței de executare?

22. În ce măsură este valabilă comunicarea actelor de executare silită cu o firmă de curierat care lasă actele în cutia poştală, fără a face nici un demers pentru a contacta personal debitorul?

23. Executare silită începuta la solicitarea creditorului ipotecar. Bunul sechestrat de organul de urmărire penală. Executare silită suspendată. Legalitate?

24. Efectele deschiderii procedurii insolvenţei prevăzute de Legea nr. 85/2014 asupra actelor de executare întocmite sau, după caz, efectuate la data deschiderii procedurii sau cel târziu la data opozabilităţii acestei proceduri, caz de încetare a executării silite pe cale de excepţie

SITUAȚII SPECIALE

25. Executarea silită imobiliară pentru dosarele de valoare sub 10.000 RON. În ce situații se poate începe și până unde putem ajunge

26. Executarea silită a datoriilor rezultate din contracte de telefonie

27. Procesul verbal de insolvabilitate. Când se întocmește și care sunt implicațiile

28. Executare vs. Legea insolvenței persoanelor fizice

29. Este admisibilă o contestație la titlu prin care se invocă existența clauzelor abuzive într-un contract (de credit), raportat la dispozitiile art. 712 al. 2 Cpc republicat? Poate fi considerată o asemenea acțiune ca fiind o contestație împotriva executării silite înseși (având în vedere contestarea creanței) sau o contestație prin care se solicită lămurirea întinderii și aplicării titlului executoriu (cu aplicarea dispozițiilor art. 715 al. 3 Cpc republicat)?

30. Este legală începerea unei executări silite de către un creditor chirografar asupra unui bun imobil achiziționat în cadrul programului “Prima casă” (în baza OUG nr. 60/2009) (achizitie finanțata de către un alt creditor)?

31. Oportunități surprinzătoare pentru debitor – somațiile prevazute de normele speciale din Legile nr. 58/1934 și, respectiv, 59/1934

32. Executarea părților sociale. Care este diferența între sechestrul dispus asupra părților sociale și poprirea acestora? Când anume se popresc și când se sechestrează?

33. Lipsa de opozabilitate a cesiunii creanței urmărite față de debitorul cedat. Motiv întemeiat al contestației la executare?

34. Probleme practice privind executarea silită a contractului de asistență juridică pentru recuperarea onorariului de avocat


ÎNREGISTRARE VIDEO

Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

TRANSCRIPT

Înregistrarea video este rezervată pentru membri.