Probleme dificile de executare silită (ed. 3)
Executare involuntară

Universitatea din Bucureşti

București, CCIR, Amfiteatrul Al. I. Cuza

6 iunie 2014, ora 09:00

Acreditare INPPA: participare în sală: 10 puncte; online: 4 puncte

Conferința s-a bucurat de participarea celor mai reputați în materia executării silite.

Executarea silită este aducătoare de mulțumire și nefericire. Conferința JURIDICE.ro a reuneit practicieni renumiți, specialiști prestigioși și profesioniști cu experiență. Speakerii au abordat unele dintre cele mai spinoase probleme de executare silită, căutând soluții legale limpezi pentru situații complexe.


Conceptul evenimentului
Fiecare speaker a realizat abordări punctuale:
– a prezentat o problema dificilă, arătând în ce constă dificultatea (ex.: textul poate fi interpretat în mod diferit, textul nu se corelează cu alt text, textul intră în contradicție cu un text dintr-o altă reglementare, textul naște jurisprudență divergentă, textul nu este suficient de clar, textul este criticabil…)
– a propus o soluție de rezolvare a dificultății, și
– a discutat cu participanții pe marginea problemei și a răspuns la întrebări.

:: Ediția 2013 (12 iunie 2013)
:: Ediția 2012 (19 iunie 2012)


Probleme dificile de executare silitaDezbaterile au evidențiat probleme și au dezvăluit soluții.

Evenimentul a fost transmis LIVE online pe JURIDICE.ro.

Comitetul de organizare: dr. Oana ISPAS, dr. George MĂGUREANU, dr. Andrei SĂVESCU, dr. Mirela STANCU, drd. Laurențiu PETRE


SPEAKERI
* ordine alfabetică

Radu DAMASCHINAv. Radu DAMASCHIN, Partner NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN

Radu DAMASCHIN este un avocat pledant cu o experienţă remarcabilă în numeroase aspecte legate de soluţionarea litigiilor. Reprezintă clienții în legătură cu dispute privind probleme de răspundere contractuală, proceduri de faliment, obligaţii fiscale şi proceduri de licitaţie publică, precum şi în dispute referitoare la aspecte imobiliare şi dispute administrative. Licențiat al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, Radu Damaschin are o diplomă de studii postuniversitare în drept privat obţinută în cadrul aceleiaşi universităţi. De asemenea, are un master de la Facultatea de Drept a Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi a urmat cursurile de specializare organizate de Academy of American and International Law, Centrul de Drept American şi Internaţional din Plano, Texas.


Bogdan DUMITRACHEBogdan DUMITRACHE

Născut în 1971. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1994. În prezent, este formator la Institutul Național al Magistraturii și executor judecătoresc. A fost membru în Comisia de redactare a Proiectului Codului civil, în Comisia de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Codului civil și în Comisia de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Codului de procedură civilă.


Claudiu GALUAv. Claudiu GALU, Partner STOICA & ASOCIAȚII

Claudiu GALU, partener în cadrul STOICA & ASOCIAȚII, are o experienţă profesională diversificată ca avocat pledant, reprezentând clienţi români şi străini în cauze având ca obiect litigii pentru restituirea proprietăţilor imobiliare, de carte funciară, acţiuni în răspundere civilă, litigii comerciale, conflicte de muncă, de contencios administrativ. De asemenea, Claudiu GALU a participat în proiecte de achiziţii corporatiste, la operaţiuni de vânzare-cumpărare în materie imobiliară, sau în proceduri de insolvenţă şi de restructurare corporatistă.


Jud. dr. Ioan GÂRBULEȚ, Inspecția Judiciară

Ioana GelepuAv. Ioana GELEPU, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII

Ioana GELEPU este avocat asociat al ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII. Ea a reprezentat cu succes un portofoliu important de clienţi ai firmei în cauze complexe, derivând din raporturi contractuale, delictuale, specifice dreptului societar, privind acte emise în procedura privatizării sau având ca obiect anularea unor acte emise de autorităţi administrative (inclusiv a celor emise în cadrul procedurilor de achiziţie publică), administrativ fiscale sau vamale. De asemenea, Ioana GELEPU a acţionat în dosare complexe de dreptul muncii, având ca obiect anularea unor decizii de sancţionare disciplinară, plata drepturilor salariale şi anularea contractelor colective încheiate la nivelul unităţii. Activitatea ei include consultanţă şi reprezentare în proceduri de executare silită.

Exec. conf. univ. dr. Eugen HURUBĂ, Director Revista Română de Executare Silită
Jud. prof. univ. dr. Evelina OPRINA

Octavian POPESCUAv. Octavian POPESCU, Partner MUȘAT & ASOCIAȚII

Octavian POPESCU a acumulat o experienţă semnificativă în soluţionarea litigiilor, reprezentând instituţii guvernmentale şi non-guvernmentale, dar şi corporaţii multinaţionale în faţa tuturor instanţelor din România, inclusiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este specializat în litigii comerciale, administrative şi civile, devoltându-şi o practică remarcabilă în toate aspectele procedurii de insolvenţă, executarea garanţiilor sau falimentul societăţilor. Octavian se evidenţiază şi prin activitatea susţinută în domeniul evaziunii şi a fraudei fiscale, fiind considerat unul dintre avocaţii de top din ţara noastră în această arie de practică. Este renumit şi recunoscut pentru abordarea exhaustivă a cazurilor dificile ce implică acte de corupţie, fraudă la nivel de corporaţie sau spionaj economic, dar şi pentru pragmatismul cu care asigură asistenţă de specialitate atât pe parcursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţelor penale româneşti.

Jud. Mirela STANCU, TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Jud. Roxana STANCIU, TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Exec. conf. univ. dr. Adrian Constantin STOICA

Cosmin VASILEAv. dr. Cosmin VASILE, Partener Coordonator ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS

Dr. Cosmin VASILE este Partener Coordonator al societăţii de avocaţi ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS. Cosmin oferă servicii de consultanţă şi reprezentare în domeniul litigiilor civile şi disputelor comerciale, câştigându-şi o puternică reputaţie în domeniul arbitrajelor internaţionale complexe, incluzând proceduri guvernate de regulile ICC, LCIA şi UNCITRAL. Este arbitru al Curţii Internaţionale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, şi membru al Chartered Institute of Arbitrators, International Council for Commercial Arbitration şi al Young International Arbitration Group, Curtea de Arbitraj Internaţional din Londra. A coordonat numeroase dosare civile şi comerciale şi a administrat dispute majore din domeniul proprietăţii intelectuale, în special în domeniul mărcilor înregistrate şi al patentelor. Cosmin oferă în mod frecvent servicii de consultanţă şi consiliere juridică în ariile contencios administrativ și achiziții publice.


PROGRAMUL

Vineri, 6 iunie 2014

08:30-09:00 – Înregistrarea participanților, coffee talk


09:00-10:30 – Prezentări + întrebări și răspunsuri

Speakeri: Eugen HURUBA, Radu DAMASCHIN, Roxana STANCIU
Moderator: Bogdan DUMITRACHE

10:30-11:00 – Coffee break


11:00-13:00 – Prezentări + întrebări și răspunsuri

Speakeri: Roxana STANCIU, Mirela STANCU, Cosmin VASILE
Moderator: Bogdan DUMITRACHE

13:00-14:00 – Pauză de prânz

14:00-15:30 – Prezentări + întrebări și răspunsuri

Speakeri: Evelina OPRINA, Ioan GÂRBULEȚ, Adrian-Constantin STOICA
Moderator: Bogdan DUMITRACHE

15:30-16:00 – Coffee break


16:00-18:00 – Prezentări + întrebări și răspunsuri

Speakeri: Claudiu GALU, Ioana GELEPU, Octavian POPESCU
Moderator: Bogdan DUMITRACHE

18:00 – Închiderea lucrărilor conferinței


* Pe tot parcursul evenimentului au fost disponibile: cafea, apă, băuturi răcoritoare, gustări reci și produse de patiserie.


TEMATICA

Cheltuielile de judecată colaterale. Cheltuielile de judecată (taxa de timbru, onorariu avocațial) făcute de creditorii chirografari în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești titlu executoriu ce vizează alte imobile decât imobilul ipotecat urmărit de creditorul ipotecar pot fi impuse acestuia din urmă ca fiind cheltuieli făcute în interesul tuturor creditorilor la scoaterea la executare a imobilului ipotecat? Cheltuielile de executare neachitate care privesc alte imobile decât cel ipotecat și urmărit de creditorul ipotecar pot fi impuse acestuia din urmă pentru a fi plătite? [temă propusă de către dna. Ioana Bodea]


Poprirea unor sume de bani. Art. 728 al. (7) NCPC si art. 780 al. 5 lit. a) NCPC sunt corelate sub aspectul sintagmei “indemnizație cu destinație specială, stabilită conform legii”? Poate fi instituită poprirea asupra indemnizației de strămutat (fost deținut politic) acordată, lunar, în cuantum de 200ron pentru fiecare an de strămutare, potrivit art. 4 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945? [temă propusă de către dl. Claudiu Dobrițoiu]


Executarea acțiunilor. Cum se pot executa acțiunile unei societăți pe acțiuni în insolvență dacă dreptul de administrare este sau nu ridicat? Cum se poate efectua înregistrarea sechestrului acțiunilor în registrul acționarilor (cine ar trebui să dețină acest registru la o societate aflată în insolvență?). [temă propusă de către dl. Valentin Radoi]


Contestatia la executare privind titlul executoriu. Poate exista un alt act juridic încheiat între Banca și Consumator cu forța executorie a contractului de împrumut bancar? [temă propusă de către dl. Ioan Piticar]


1. Este titlu executoriu, în privința restituirii prestațiilor executate, declarația unilaterală a rezoluțiunii? Dar pactul comisoriu a cărui aplicare a fost constatată de notarul public? [PDES-01]


2. Sunt titluri executorii actele autentice notariale din care se nasc obligații de predare, obligații de a face sau obligații de a nu face? [PDES-02]


3. Transmiterea calității de creditor, în cazul titlului executoriu-contract, se poate face în cursul executării silite fără a afecta caracterul executoriu al contractului? Ce formalități sunt necesare, în vederea acestei transmiteri, în cazul cesiunii de creanță? Dar al subrogației în drepturile creditorului prin plata creanței? [PDES-03]


4. Cheltuielile de executare silită pot fi stabilite de executorul judecătoresc chiar dacă nu au fost efectiv avansate? [PDES-06]


5. Consecințele recunoașterii de către debitor a creanțelor invocate de creditorii intervenienți. Poate fi atacată de către creditorii care au un titlu executoriu o asemenea recunoaștere? Creează recunoașterea un titlu executoriu sau este relevantă pentru o eventuală înscriere la masa credală constituită, după deschiderea procedurii insolvenței, împotriva aceluiași debitor? [PDES-09]

6. Pot creditorii intervenienți care au un titlu executoriu să solicite executorului judecătoresc continuarea executării silite după ce a intervenit un caz de încetare a executării silite în privința creditorului urmăritor? [PDES-09]


7. Care sunt consecințele suspendării executării silite la cererea creditorului? Poate creditorul să revină asupra suspendării chiar în interiorul termenului menționat în încheierea de suspendare a executării silite? [PDES-10]


8. Se mai poate efectua actul de executare silită atunci când în ziua în care urmează a fi făcut este stabilit termen de judecată pentru soluționarea cererii de suspendare a executării silite? [PDES-11]


9. Poate fi introdusă o nouă acțiune pe fond, în interiorul termenului de prescripție a dreptului la acțiune, în cazul în care s-a împlinit termenul de prescripție al executării silite? Aplicație practică: prescrierea executării silite a creanței privind sulta: se va rejudeca partajul? [PDES-12]


10. Care este taxa de timbru aferentă unei cereri de partaj formulate de creditorul urmăritor? Dar taxa pentru cererea de validare a popririi? [PDES-13]


11. Pe calea contestației la executare debitorul poate obține rezoluțiunea/rezilierea/reducerea clauzei penale/adaptarea contractului? [PDES-15]


12. Are locatarul calitate procesuală activă în contestația la executare în cazul predării sau urmăririi silite a bunului ce face obiectul locațiunii? (art. 712 alin. 5 NCPC) [PDES-16]


13. Poate fi restituită debitorului, în caz de respingere a cererii de suspendare a executării silite, cauțiunea depusă în vederea soluționării acestei cereri? Dacă nu, care este modalitatea în care poate fi supusă executării silite, în caz de respingere a contestației la executare, cauțiunea respectivă? [PDES-17]


14. Dreptul la întoarcerea executării silite reprezintă un efect inerent anulării executării silite, indiferent de motivul anulării? Ce se înțelege prin cel interesat în sensul art. 722 alin. 1 NCPC? Aplicație practică: ipoteza anulării, pentru un viciu de procedură execuțională, a executării silite întreprinse la stăruința unui (incontestabil) creditor/proprietar (art. 722 alin. 1 NCPC). Este posibilă invocarea de către creditor a compensației legale pentru a paraliza întoarcerea executării silite? [PDES-18]


15. Art. 751 alin. 3 NCPC justifică teza că, în privința bunurilor mobile, creditorul ar putea continua urmărirea chiar dacă acestea ar fi comune? Faptul că în materie de urmărire mobiliară nu există un text analog art. 817 NCPC ar veni, în această perspectivă, să consolideze o asemenea teză? [PDES-23]


16. Se poate da prioritate, în cazul unui bun mobil sechestrat, dar nevalorificat pe cale silită, art. 704 față de art. 779 alin. 1 NCPC, tocmai pentru a fi prevenită situația resitituirii bunului către un debitor care, în continuare, nu și-a achitat datoria? [PDES-25]


17. Art. 780 alin. 1 teza a doua NCPC ce situație are în vedere, adică ce fel de bunuri corporale și, mai ales, care va fi finalmente modalitatea de executare aplicabilă: poprire (urmată de vânzare) sau sechestru (urmat, de asemenea, de vânzare) [PDES-26]


18. Art. 781 NCPC se completează cu art. 651 alin. 2 NCPC pentru a permite prorogarea de competență teritorială a executorului judecătoresc inclusiv prin raportare la modalitatea popririi, iar nu doar a urmăririi silite mobiliare și a urmăririi silite imobiliare? [PDES-28]


19. Există intervenienți în materie de poprire? Dacă da, popririle concurente impun o procedură de distribuire similară cu aceea aplicabilă sumelor rezultate din valorificarea de bunuri mobile sau imobile? [PDES-29]


20. Art. 783 alin. 1 teza a doua NCPC. Ce se întâmplă cu sumele care creditează contul debitorului după data suspendării executării silite? De aceste sume debitorul dispune liber sau numai în măsura în care ar depăși suma pentru care s-a emis poprirea? [PDES-30]


21. Art.789-790 NCPC. Efectele hotărârii validare a popririi. Întrebări: Prin efectul hotărârii de validare, terțul poprit care nu și-a îndeplinit nici măcar obligația indisponibilizării va fi ținut să plătească direct creditorului popritor? Se sare peste etapa, prealabilă, a consemnării (a se vedea art. 786 alin. 1 NCPC)? Prin validarea de poprire creditorul își pierde dreptul de a continua executarea împotriva debitorului poprit și îl recapătă numai dacă nu își acoperă creanța pe seama terțului poprit? [PDES-31]


22. Art. 790 NCPC și art. 1570 NCC. O clauză de incesibilitate a unei creanțe poate fi opusă celui care are un titlu executoriu împotriva creditorului ținut de o asemenea clauză? Se poate aplica, prin analogie, în materia incesibilității convenționale a creanțelor, textele în materie de clauze de inalienabilitate (art. 629 NCC)? [PDES-32]


23. Art. 813 alin. 3 NCPC și art. 38 L50/1991. Se poate cu adevărat urmări silit un imobil format dintr-un teren înscris în cartea funciară și o construcție edificată pe acel teren fără autorizație de construire ori cu nerespectarea acesteia? Are adjudecatarul pârghii legale necesare pentru asanarea unei asemenea situații? [PDES-33]


ÎNREGISTRARE VIDEO

Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

TRANSCRIPT

Înregistrarea video este rezervată pentru membri.