Probleme dificile de drept fiscal (ed. 4). CONFERINȚA RADU BUFAN

Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT

Unde: CCIR Business Center, Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza
Când: 18 mai 2017, ora 10:00

* Evenimentul va fi transmis LIVE@JURIDICE (exclusiv pentru membri).


Conferința este coordonată de către prof. univ. dr. Radu Bufan, personalitate de vârf în dreptul fiscal și se bucură de participarea unor specialiști recunoscuți.

Conferința este organizată de Societatea de Științe Juridice, cu susținerea partenerilor noștri, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României.

Ne-am propus să clarificăm probleme de drept a căror dificultate a fost evidențiată în practică. În cadrul conferinței vor fi abordate subiecte controversate, oferind soluțiile legale problemelor dificile.


ÎNREGISTRARE PARTICIPANȚI. WELCOME COFFEE – 09:00-10:00

PANELUL 1 Impozitarea dezvoltatorilor imobiliari [10:00-11:30]
Moderator
Radu BUFAN
Prof. univ. dr. Radu BUFAN, UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA/UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Speakeri (ordine alfabetică)
Luisiana DOBRINESCU
Av. Luisiana DOBRINESCU, Partner DOBRINESCU DOBREV
Răzvan GRAURE
Av. Răzvan GRAURE, Partner MUȘAT & ASOCIAȚII
Mădălin NICULEASA
Av. dr. Mădălin NICULEASA, Managing Partner NICULEASA LAW OFFICE
Daniel UDRESCU
Expert contabil Daniel UDRESCU, CABINET UDRESCU

– Impozitarea directă la dezvoltatorii imobiliari | Luisiana Dobrinescu
– Modificări fiscale 2017 și 2018 | Daniel Udrescu
– TVA-ul și tranzacțiile imobiliare… din nou în actualitate | Răzvan Graure
– Legea fiscală între autonomie și independență. Definiția imobilului/clădirii în contextul discuției despre dezvoltatori imobiliari și autonomia vs. Independența legii fiscale | Mădălin Niculeasa

PANELUL 2 Dreptul național, dreptul fiscal al Uniunii Europene și convențiile de evitare a dublei impuneri [11:30-13:00]
Moderator
Radu BUFAN
Prof. univ. dr. Radu BUFAN, UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA/UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Speakeri (ordine alfabetică)
Ciprian PĂUN
Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN, FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
Raluca RUSU
Av. Raluca RUSU, VAT Senior Manager POPOVICI NIȚU STOICA & ASOCIAȚII

– Cererile de sesizare a CJUE de către instanțele din România | Ciprian Păun
– Compatibilitatea prezumtivului impozit pe gospodării cu Convenția Model OECD și Convențiile de Evitare a Dublei Impuneri | Ciprian Păun
– Deducerea TVA în lumina jurisprudenței recente a CJUE | Raluca Rusu

PANELUL 3 Procedura fiscală administrativă [14:30-16:00]
Moderator
Radu BUFAN
Prof. univ. dr. Radu BUFAN,
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA/UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Speakeri (ordine alfabetică)
Tanți ANGHEL
Tanți ANGHEL, MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Andreea ARTENIE
Av. Andreea ARTENIE, Partner REFF & ASOCIAȚII
Ioana HOECKL
Ioana HOECKL, Partner ZRP Tax
Dan-Rareș RĂDUCANU
Av. Dan-Rareș RĂDUCANU, Senior Partner STOICA & ASOCIAȚII

– Aspecte practice și abordări frecvent întâlnite în cadrul inspecțiilor fiscale recente | Ioana Hoekl
– Prorogarea de competență în contestațiile fiscale | Dan Rareș Raducanu
– Aplicarea in timp a Codului de procedura fiscală. Semnificația sintagmei “procedura de administrare” în sensul art. 352 C. proc. fisc. | Dan Rareș Raducanu
– Controlul inopinat desfășurat de organele fiscale vs controlul operativ și inopinat desfășurat de organele antifraudă – deosebiri și asemanări | Andreea Artenie
– Amnistia fiscală în lumina refacerii inspecției fiscale dispuse ca urmare a soluționării contestației fiscale | Andreea Artenie
– Opiniile fiscale prealabile vs. deciziile Comisiei fiscale centrale | Tanți Anghel

PANELUL 4 Contenciosul fiscal [16:30-18:00]
Moderator
Ciprian PĂUN
Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN, FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
Speakeri (ordine alfabetică)
Dan DASCĂLU
Av. dr. Dan DASCĂLU, Partner D&B DAVID si BAIAS
Ioana Gelepu
Av. Ioana GELEPU, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII

– Este instanța de contencios administrativ fiscal îndreptățită să trimită expres sau implicit cauza spre “resoluționare” organului fiscal? | Dan Dascălu
– Unele aspecte de actualitate referitoare la revizuirea pentru încălcarea dreptului comunitar | Dan Dascălu
– Tendințe ale practicii judiciare în ceea ce privește suspendarea executării actului administrativ fiscal | Ioana Gelepu
– Acțiunea în anulare a actului administrativ fiscal: termenul de formulare (raportul dintre norma specială și cea generală) și analiza posibilității instanței de a soluționa pe fond cererea de anulare a actului administrativ fiscal în situația suspendării contestației fiscale de către organul competent | Ioana Gelepu
– Sunt incidente normele procedural fiscale în situația atacării rapoartelor de control întocmite de casele de asigurări de sănătate în legătura cu modul de derulare a contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale? | Ioana Gelepu


ORGANIZARE
Av. dr. Andrei Săvescu, coord. JURIDICE.ro, Daria Niculcea, KPM JURIDICE.ro

Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT