Probleme dificile de drept fiscal (ed. 3)
Radu Bufan și invitații

SPEAKERI ȘI TEMATICĂ | VIDEO | TRANSCRIPT

Unde: CCIR BUSINESS CENTER, Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza
Când: 26 ianuarie 2016, ora 10:00


 

Radu BUFANEvenimentul, organizat de Societatea de Științe Juridice, cu susținerea Camerei de Comerț și Industrie a României, s-a bucurat de participarea extraordinară a Profesorului Radu Bufan, autoritate necontestată în domeniul dreptului fiscal.

Ne-am propus să clarificăm probleme de drept fiscal a căror dificultate a fost evidențiată în practică.

Împreună cu invitații săi, Profesorul a abordat subiecte controversate, oferind soluțiile legale problemelor dificile de drept fiscal.

Membri GOLD CLUB JURIDICE au urmărit (gratuit) transmisiunea LIVE a conferinței.
Membri GOLD CLUB JURIDICE au participat în calitate de invitați (gratuit) la eveniment.

Invitații Profesorului:
– Av. lector. univ. dr. Cosmin COSTAȘ, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
– Av. dr. Dan DASCĂLU, Partner D&B DAVID si BAIAS
– Av. Gheorghe MATEI, Senior Partner LEAUA & ASOCIAȚII
– Av. dr. Daniela NEMOIANU, Managing Partner, NTMO Attorneys at Law llp – a KPMG Legal entity
– Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Moderator: dr. Andrei SĂVESCU

Edițiile anterioare ale conferinței: 2014 | 2012

Conferința a fost organizată de Societatea de Științe Juridice, cu susținerea JURIDICE.ro și a partenerilor noștri.

Comitetul de organizare: prof. univ. dr. Radu Bufan, conf. univ. dr. Flavius Baias, conf. univ. dr. Traian Briciu, Marinela Cioroabă, dr. Andrei Săvescu.


PROGRAMUL

Înregistrarea participanților: ora 09:00. Conferința a început la ora 10:00 și s-a  terminat după epuizarea temelor.

În cadrul evenimentului a fost prezentată şi Biblia TVA.


TEMATICA

Codul de procedură fiscală

1. Cum se vor aplica dispozițiile art. 6 NCPF referitoare la opozabilitatea față de inspecția fiscală a răspunsurilor scrise date de către Ministerul Finanțelor Publice?

2. Care sunt noile sancțiuni pentru depășirea termenelor de efectuare a inspecției fiscale?

3. Includerea controlului antifraudă în noua sistematizare a controlului fiscal presupune și posibilitatea atacării actelor încheiate de acesta?

4. Prin începerea curgerii prescripției la 1 iulie, deși se clarifică regimul impozitului pe profit, nu se dezavantajează contribuabilii în materia TVA, la care declarațiile se depun cu altă regularitate decât anuală?

5. Care sunt noutățile în privința procedurii de soluționare a contestațiilor? Sunt reglementate noi termene pentru punctul de vedere, pentru depunerea contestației?

6. Contribuabilul are noi posibilități de a interveni în procedura de rezolvare a contestatiei?

7. Noul Cod de procedură fiscală a găsit remedii pentru întârzierile nejustificate de soluționare a contestațiilor administrative, de tipul suspendării pentru sesizarea organelor de cercetare penală?

8. În faza judiciară a contenciosului administrativ se pot adăuga noi argumente, suplimetare față de cele din contestația administrativă?

9. Cum va funcționa din punct de vedere teoretic și practic etapa susținerii orale a contestației în fața organului de soluționare competent?

10. Ce efecte va produce suspendarea actului administrativ fiscal de către instanța de contencios administrativ?

11. Care sunt situațiile în care organul de soluționare competent în procedura administrativă poate dispune suspendarea procedurii de soluționare a contestației? Ce înțelege legiuitorul prin mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare?

12. Dreptul contestatorului de a se adresa instanței de contencios administrativ în situaţia în care contestaţia nu a fost soluţionată de organul competent în termen de 6 luni de la data depunerii și efectele exercitării acestui drept. Care este obiectul acțiunii în contencios administrativ?

13. Noile reguli de interpretare a legislației fiscale de la art. 13 sunt ordonate ierarhic sau sunt de egală importanță?

14. Noul Cod de procedură fiscală a introdus, în art. 165 alin. (2), o nouă ordine de stingere a obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal local. Care sunt taxele care nu intră în sfera de aplicare a textului?

15. Noul Cod de procedură fiscală introduce penalitatea de nedeclarare atât pentru situația omisiunii de declarare, cât și pentru situația declarării incorecte a obligațiilor principale stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere. Care sunt consecințele imediate?

16. Care sunt condițiile aplicării penalității de nedeclarare?

17. Cum se corelează aplicarea penalității de nedeclarare cu sancțiunea contravențională pentru nedeclarare? Când se aplică sancțiunea și când penalitatea?

18. Cum se corelează penalitatea de nedeclarare cu celelalte sancțiuni/măsuri de ordin patrimonial aplicabile contribuabilului?

19. Cum se aplică principiul neretroactivității în privința penalității de nedeclarare? Cu alte cuvinte, care vor fi obligațiile de declarare care vor intra sub incidența textului?

20. Art. 47 alin. (2) și (3) din noul Cod de procedură fiscală stabilește regulile privind comunicarea actelor administrative fiscale emise pe suport de hârtie și în format electronic. Alin. (4) al aceluiași text reglementează comunicarea prin publicitate, ca situație de excepție, care intervine în situația în care comunicarea regulă nu a fost posibilă. Având în vedere lipsa altor detalii în text, care sunt situațiile în care putem vorbi despre imposibilitatea de comunicare?

21. Amnistia: Poate beneficia de dispozițiile OUG 44/2015 o societate aflată în insolvență?

Codul fiscal

22. De ce au fost modificate definițiile dividendului? Ce alte modificări ale definițiilor au efecte fiscale majore?

23. Cum funcționează în cazul avocaților noile reguli de reîncadrare ca activități dependente de la art. 7 alin. (1) pct. 3?

24. Completarea textului art. 11 alin. (1) are consecințe asupra stopării utilizării abuzive a instituției recalificării?

25. Persoanele fizice asociate în asocieri fără personalitate juridică mai plătesc impozit pe profit?

26. Noul Cod fiscal a modificat definiția cheltuielii deductibile la calculul profitului impozabil. Astfel, conform art. 25 din noul Cod fiscal, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice. Actualul Cod fiscal, încă în vigoare până la data de 1 ianuarie 2016, consideră drept cheltuieli deductibile pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. Care sunt consecințele juridice ale diferenței de exprimare?

27. S-a reglementat regimul profitului impozabil în cazul reversării hair-cut dacă planul de reorganizare al societății în insolvență eșuează și se intră în faliment?

28. Conform noilor reglementări fiscale, au dreptul la diurnă și administratorii societăților comerciale?

29. Dacă au dispărut condițiile, puse de art. 21 (4) lit. “m” Cod fiscal, îmseamnă că serviciile de consultanță și management sunt integral deductibile fără nicio condiție?

30. Utilizarea rezervelor constituite din facilități fiscale pentru acoperirea pierderilor (la lichidare) atrage doar impozit de 16% sau și accesorii?

31. Ce înseamnă că toată durata procedurii falimentului constituie un singur exercițiu (an) fiscal?

32. Care este noua reglementare a indemnizațiilor de detașare/deplasare în străinatate?

33. Există modificări în regimul fiscal al celor care achiziționează mărfuri și servicii de la contribuabilii inactivei/cu cod de TVA anulat?

34. Pragul de delimitare al microîntreprinderilor este de 65.000 euro sau 100.000 euro?

35. Cum se aplică CAS angajat la profesiile liberale care realizează venituri ocazionale/neregulate?

36. Care sunt sancțiunile aplicabile dacă societatea nu întocmește dosarul prețurilor de transfer?

37. Cum se aplică cerința proporționalității referitoare la calculul accesoriilor, în conformitate cu decizia CJUE în speța Salomie și Oltean?

38. Se pot vinde apartamente cu cota redusă de TVA de 5 % cetățenilor străini?

39. Cum trebuie interpretate în dreptul nostru considerentele recentei decizii PPUH ale CJUE? Este aceasta o decizie de referință? În special în cazurile în care se refuză deducerea TVA pe motiv că au fost identificate nereguli în amonte, la furnizorul furnizorului…

40. Art. 11 alin. (12) din noul Cod fiscal reglementeză exercitarea abuzivă a dreptului de deducere a TVA. Cum interpretăm cele două condiții instituite cumulativ de textul menționat?

41. Dispozițiile art. 458 din noul Cod fiscal introduc un concept cheie: domiciliul fiscal. În funcție de criteriul desfășurării activității la domiciliul fiscal, soluțiile de calcul sunt diferite.

42. Cum definim domiciliul fiscal?

43. Ce înțelege legiuitorul prin desfășurarea activității? Simplele activități de birou pot fi încadrate aici? Sau lipsa activității implică suspendarea activității?