Conferința de drept bancar (ed. 5)

* Evenimentul a fost transmis LIVE@JURIDICE (exclusiv pentru membri).

ÎNREGISTRAREA VIDEO
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează

Conferința de drept bancar (ed. 5)

Supraîndatorarea consumatorilor de credite bancare. Cauze, efecte, soluții
(Insolvența persoanei fizice, soluționarea alternativă a litigiilor, darea în plată etc.)

Universitatea de Vest din Timișoara, Amfiteatrul A 01

8 aprilie 2016

Partener media: JURIDICE.ro

UPDATE: Locurile din sală sunt integral ocupate.

La conferinţă sunt invitaţi să participe, în calitate de intervenienţi, profesori de la facultăţi de drept şi de economie prestigioase din România, precum şi reputaţi specialişti care îşi desfăşoară activitatea în Banca Naţională a României, instituţii de credit şi societăţi de avocatură.

În cadrul conferinţei vor fi abordate subiecte privind noile mecanisme destinate să contribuie la prevenirea, atenuarea sau înlăturarea stării de supraîndatorare a consumatorilor de credite bancare. Chiar dacă stadiile proceselor legislative diferă, recenta adoptare a mai multor instrumente în acest domeniu (Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, proiectul Ordonanţei Guvernului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile) dovedeşte o concentrare a orientărilor legislative în direcţia reaşezării relaţiei bancă – consumator şi pune în discuţie convergenţa sau concurenţa soluţiilor normative promovate.

Conferinţa se adresează atât juriştilor specializaţi în materie bancară (avocaţi, magistrați, consilieri juridici, notari publici, executori judecătorești etc.), cât şi altor specialişti interesaţi de problematica abordată. Înscrierile se fac la adresa de e-mail: conference@e-uvt.ro, fără plata unei taxe de participare, în limita locurilor disponibile.

Această manifestare se înscrie în ciclul conferinţelor de drept bancar organizate anual în cooperare de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar şi Financiar – România (AEDBF–România).

Evenimentul este organizat în parteneriat media cu JURIDICE.ro și este susținut financiar de Banca Comercială Română.

Program:
09:00 Deschiderea conferinței. Alocuțiuni introductive
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Dr. Ianfred Silberstein, Președintele Asociaţiei Europene pentru Drept Bancar şi Financiar – România (AEDBF–România)

Contextul economico-financiar al relației bănci – consumatori

09:00-09:30 Prof. univ. dr. Silviu Cerna, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, fost membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, Politica monetară a Băncii Centrale Europene şi stabilitatea financiară a României

09:30-10:00 Prof. univ. dr. Bogdan Dima, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Piața resurselor financiare împrumutate în România. Evoluții recente

Contextul normativ al protecției consumatorilor de credite

10:00-10:30 Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept, ”Instrumentele normative de protecție a consumatorului. (Din nou) despre convergență și concurență normativă (Câte săbii intră într-o teacă?)”

10:30-11:00 Dr. Ianfred Silberstein, Președintele Asociaţiei Europene pentru Drept Bancar şi Financiar – România (AEDBF–România), ”Se poate vorbi de eficiența inițiativelor legislative pentru relația dintre consumator și creditorul profesionist?”

11:00-11:30 Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Universitatea din București – Facultatea de Drept, ”Riscul unei noi crize financiare”

11:30-12:00 Cristina Dumitrașcu, Șef al Departamentului de Consultanță Bancară, Direcția Juridică, Banca Comercială Română, Fiabilitatea procesului legislativ în domeniul protecţiei consumatorului

Soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul bancar

12:00-12:30 Alexandru Păunescu, Director, Direcția Juridică, Banca Națională a României, Soluționarea extrajudiciară a litigiilor din domeniul financiar-bancar

12:30-13:00 Lect. univ. dr. Florina Popa, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept, ”Reprezintă mecanismele SAL un remediu efectiv al supraîndatorării consumatorului român de credite?”

Darea în plată a imobilelor în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

14:00-14:30 Bogdan Dumitrache, Formator – Institutul Național al Magistraturii, Executor judecătoresc, ”O nouă cauză de stingere a obligației: darea în plată a imobilului ipotecat”

14:30-15:00 Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept, ”Darea în plată – panaceul creditărilor patologice?!?”

15:00-15:30 Conf. univ. dr. Florin Mangu, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept, ”Despre natura juridică a dării în plată a imobilelor în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite”

15:30-16:00 Conf. univ. dr. Radu Rizoiu, Universitatea din București – Facultatea de Drept, ”Când toată lumea vrea (să scape): Preluarea bunului mobil ipotecat în contul creanței”

16:00-16:30 Stan Tîrnoveanu, avocat partener, Zamfirescu, Racoți & Partners, ”Discuții privind unele diferențe și asemănări între darea în plată și iertarea de datorie”

Insolvența consumatorilor de credite

16:30-17:00 Conf. univ. dr. Florin-Aurel Moțiu, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept, Secretar de stat – Ministerul Justiției, ”Insolvența persoanei fizice în Uniunea Europeană și în România”

17:00-17:30 Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu, Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept, ”Eficiență și eficacitate în procedura insolvenței persoanelor fizice”

17:30-18:00 Cornel Popa, avocat partener, Țuca, Zbârcea & Asociații, ”Influența insolvenței persoanelor fizice asupra negocierii și executării contractelor”