Probleme dificile de drept civil (ed. 5)
Răspunderea civilă contractuală
CONFERINȚA VALERIU STOICA

Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT

Unde: CCIR Business Center, Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza
Când: 21 octombrie 2016, ora 10:00

* Evenimentul a fost transmis LIVE@JURIDICE (exclusiv pentru membri).


Probleme dificile de drept civilEvenimentul s-a bucurat de participarea extraordinară a Profesorului.

Valeriu Stoica
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica

Conferința a fost organizată de Societatea de Științe Juridice, cu susținerea partenerilor noștri, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României. Ne-am propus să clarificăm probleme de drept a căror dificultate a fost evidențiată în practică. În cadrul conferinței au fost abordate subiecte controversate, oferind soluțiile legale problemelor dificile. Speakerii invitați sunt specialiști de vârf în domeniu.

ÎNREGISTRARE PARTICIPANȚI. WELCOME COFFEE – 09:00-10:00

PANELUL 1 [10:00-11:30]
Moderatori
Valeriu Stoica
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica
Speakeri (ordine alfabetică)
Smaranda Angheni
Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Rectorul Universității Titu Maiorescu din București
Lucian Bercea
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timșoara, Managing Partner BERCEA & ASOCIAȚII

1. Condițiile răspunderii contractuale – premisă pentru aplicarea clauzei penale | Valeriu Stoica
2. Care este conținutul și modul de operare al distincției prevăzute de art. 1530 C. civ., între neexecutare fără justificare și neexecutare culpabilă? | Valeriu Stoica
3. Supraviețuirea clauzei penale în cazul desființării contractului care o conține | Smaranda Angheni
4. Răspunderea băncii pentru (ne)executarea scrisorii de garanție | Lucian Bercea
5. Declanșarea executării silite poate fi o cauză de diminuare a răspunderii debitorului? Pentru un caz particular, a se vedea art. 55 alin. 3 din OUG nr. 52/2016. | Lucian Bercea

PANELUL 2 [12:00-13:30]
Moderatori
Valeriu Stoica
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica
Speakeri (ordine alfabetică)
Ionuț-Florin Popa
Conf. univ. dr. Ionuț-Florin Popa, Facultatea de Drept a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca
Paul Vasilescu
Prof. univ. dr. Paul Vasilescu, Facultatea de Drept a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca

6. Relativitatea criteriului răspunderii contractuale | Ionuț Popa
7. Problema rezoluțiunii/rezilierii raportat la contractele cu executare uno ictu/succesivă. Titlul executoriu pentru restituirea prestațiilor | Ionuț Popa
8. Natura juridică a răspunderea pentru daune, subsecvent rezoluțiunii/rezilierii contractului. Consecințele juridice ale calificării | Ionuț Popa
9. Poate fi încheiat un contract de vânzare/ipotecă a unui imobil dacă, la data la care ar urma să se încheie contractul, cel care urmează să vândă/ipotecheze nu figurează ca proprietar înscris în partea a II-a a cărții funciare, însă în aceeași parte, este notată existența unei hotărâri judecătorești definitive prin care cel care urmează să vândă/ipotecheze a obținut câștig de cauză în raport cu cel care figurează încă în calitate de proprietar tabular? | Ionuț Popa
10. Clauzele de nerăspundere și răspunderea contractuală | Paul Vasilescu
11. Câmpul de aplicare al art. 1.249 alin. (2) teza a doua C. civ. De pildă, textul va fi aplicabil și în alte situații în care, deși nu se solicită executarea, se tinde spre sancționarea unei neexecutări? | Paul Vasilescu

PANELUL 3 [14:30-16:00]
Moderatori
Valeriu Stoica
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica
Speakeri (ordine alfabetică)
Daniel Ghiță
Conf. univ. dr. Daniel Ghiță, Prodecanul Facultăţii de Drept a Universității din Craiova
Irina Sferdian
Prof. univ. dr. Irina Sferdian, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara

12. Probleme actuale privind executarea obligațiilor de a face | Daniel Ghiță
13. Este valabilă clauza dintr-un contract de tranzacție prin care părțile își acordă reciproc un mandat irevocabil să depună tranzacția, oricare dintre ele, în instanță pentru ca instanța să pronunțe o hotărâre de expedient? Dacă, la termen, una dintre părți depune tranzacția, iar cealaltă se opune ca instanța să ia act de tranzacție, instanța va pronunța o hotărâre de expedient, valorificând clauza de mandat irevocabil sau va dispune continuarea judecății? | Daniel Ghiță
14. Garanția ascendentă pentru evicțiune | Irina Sferdian
15. Concursul dintre nulitate și principiul neinvocării propriei culpe/turpitudini, sub imperiul noului Cod civil | Irina Sferdian

PANELUL 4 [16:30-18:00]
Moderatori
Valeriu Stoica
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica
Speakeri (ordine alfabetică)
Radu-Gheorghe Geamănu
Prof. univ. dr. Radu-Gheorghe Geamănu, Decanul Facultăţii de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu
Septimiu Panainte
Lector univ. dr. Septimiu Panainte, Decanul Facultății de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași

16. Reglementarea impreviziunii în noul Cod civil, motivație suplimentară pentru alegerea legii române ca lex contractus în contractele de medie și lungă durată în comerțul internațional | Radu Geamanu
17. Particularități ale răspunderii civile contractuale în dreptul muncii | Septimiu Panainte


ORGANIZARE
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, dr. Andrei Săvescu, conf. univ. dr. Ionuț-Florin Popa, Bogdan Dumitrache


Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT