Conferința de dreptul afacerilor 2017 (ed. 13)

Evenimentul a fost transmis live online pe JURIDICE.ro.

ÎNREGISTRAREA VIDEO
Înregistrarea video este rezervată pentru membri.


Conferinta de dreptul afacerilor @017Prima ediţie a Conferinţei Dreptul Afacerilor a avut loc în anul 2005. De la acea primă ediţie, PIPEREA & ASOCIAȚII a organizat anual conferinţa alături de partenerul tradiţional Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, cererea de informaţii fiind extrem de ridicată în domeniul dreptului societar, al procedurii insolvenţei şi al dreptului fiscal. Începând cu anul 2009, ediţiile conferinţelor au fost, în parte, dedicate noilor coduri (civil şi procedură civilă) care au marcat şi continuă să marcheze în mod semnificativ domeniul dreptului afacerilor.

Anul trecut, Conferinţa Dreptul Afacerilor 2016 – Dreptul societar, dreptul fiscal și insolvența – a avut în centrul dezbaterilor aspectele de noutate din viaţa societăţilor care s-au confruntat cu o nouă modificare masivă a legislaţiei, cea din domeniul fiscal – intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2016 a Noului Cod fiscal și a Noului Cod de procedură fiscală.

În acest an, 2017, conferinţa s-a desfășurat în ziua de 16 iunie, în Amfiteatrul II al Facultăţii de Drept – Universitatea Bucureşti. Conferinţa Dreptul Afacerilor ediţia XIII a pus în dezbaterea juriştilor şi a mediului de afaceri teme practice menite a face lumină în acele ipoteze în care nu pot fi identificate normele legale aplicabile, respectiv în acele situaţii în care prevederile legale incidente sunt contradictorii.

Conferinţa de anul acesta a abordat teme cu un pronunţat caracter de interdisciplinaritate: aplicarea normelor de drept procesual-civil în procedura insolvenţei; aspecte de ordin procedural cu privire la modalitatea în care pot fi puse în practică pactele societare, respectiv clauzele de preempțiune încrucişată; aspecte de ordin penal în procedura insolvenţei; aplicarea reglementărilor care sancţionează practicile anticoncurenţiale în etapa negocierii cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei; aplicarea în paralel a răspunderii pentru contribuirea la apariţia stării de insolvenţă cu răspunderea solidară reglementată de Codul de procedură fiscală.

În cadrul conferinţei a fost lansată lucrarea Codul insolvenţei. Note. Corelaţii. Explicaţii. ce va fi publicată la editura CH Beck, lucrare coordonată de prof. univ. dr. Gheorghe Piperea în coautorat cu Cătălin Antonache, Alexandru Dimitriu, Irina Sorescu, Alexandru Răţoi, Rebeca Dan și Luiza Hagiu. Toţi autorii sunt avocaţi cu o bogată experienţă în domeniul insolvenţei în cadrul SCA Piperea şi Asociaţii.

Organizată în mod tradiţional în parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, Conferinţa Dreptul Afacerilor 2017 a găzduit ca lectori reputaţi specialişti, cadre didactice şi practicieni în Dreptul Afacerilor (judecători, avocaţi, practicieni în insolvenţă, specialişti bancari) atât din Bucureşti, cât şi din țară.

Key note speaker: domnul senator Dan Zamfir, care a împărtășit proiectele sale legislative privind eliminarea imunității de răspundere penală a conducerii BNR, înlăturarea caracterului de titlu executoriu al contractelor bancare și al contractelor de leasing, respectiv de reintroducere a retractului litigios în domeniul colectării creanțelor contra simplilor particulari.

Partener media: JURIDICE.ro

SPEAKERI

Gheorghe Piperea
Av. prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Partner coordonator PIPEREA & ASOCIAȚII
Alexandru Rățoi-Pârvu
Av. drd. Alexandru Rățoi-Pârvu, PIPEREA & ASOCIAȚII
Alexandru Dimitriu
Av. dr. Alexandru Dimitriu, Partener PIPEREA & ASOCIAȚII
Mihai Hotca
Av. prof. univ. dr. Mihai Hotca, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, București
Radu Bufan
Av. prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara
Tuleasca
Av. conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București
Lucian Bercea
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timșoara
Dragoș Călin
Dr. Dragoș Călin, Șef Serviciu Juridic, SIF 3

CÂND ȘI UNDE

16 iunie 2017, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Amfiteatrul II

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

09:00 Welcome coffee & networking

09:10 Înregistrarea participanților
09:30 Deschiderea oficială a conferinței

Panel I. Aspecte procedurale în dreptul afacerilor

10:00 Procedura denunţării şi a recunoaşterii unor fapte sau practici anticoncurențiale, în vederea negocierii unei sancțiuni mai blândeAv. drd. Alexandru Răţoi, PIPEREA & ASOCIAȚII

10:30 Pactele societare. Clauzele de preempțiune încrucișată (mexican stand off) sau de retragere/ieșire forțată (sell out, squeeze out)Prof. univ. dr. Lucian Bercea

11:00 In/admisibilitatea anulării pe cale judiciară a unor tranzacţii bursiereDragoș Călin

11:30 Procedura insolvenței ca proces civil. Aspecte derogatorii de la dreptul comun al procedurii civile – Av. dr. Alexandru Dimitriu, Partener PIPEREA & ASOCIAȚII

Lansare de carte

12:00 Lansarea lucrării Codul insolvențeiCoordonator Gheorghe Piperea, Alexandru-Şerban Răţoi, Irina Sorescu, Alexandru-Paul Dimitriu, Cătălin Antonache, Rebeca Dan, Luiza Hagiu 

12:30 Pauza de prânz

Panelul II. Insolvență

14:00 Bancruta frauduloasă în varianta ascunderii de activeProf. univ. dr. Mihai Hotca, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, București 

14:30 Răspunderea în insolvenţă vs. Răspunderea solidară în dreptul fiscalProf. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara / drd. Delia Dragomir, avocat Dentons

15:00 Principiile „uitate” şi principiile scriptice ale procedurii insolvenţei –  Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea din București, partener coordonator PIPEREA & ASOCIAȚII

15:30 Insolvenţa grupului de societăţi Conf. univ. dr. Luminita Tuleașcă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București

16:00 Sesiunea de concluzii și întrebări

16:30 Închiderea conferinței