Conferința de drept penal. Evoluții și tendințe în dreptul penal contemporan

În ciclul de conferințe internaționale Journal of Eastern European Criminal Law

Conferinţa de drept penal

Evoluții și tendințe în dreptul penal contemporan
Evolutions and Tendencies in Contemporary Criminal Law

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
Centrul de Cercetări în Științe Penale

Ediția a II-a, 7 aprilie 2017

La Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara se desfășoară, în data de 7 aprilie 2017, a doua ediție a conferinței internaționale din ciclul Journal of Eastern European Criminal Law, cu tema Evoluții și tendințe în dreptul penal contemporan. Conferința este organizată în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universității Pécs din Ungaria.

La conferinţă sunt invitaţi să participe, în calitate de intervenienţi, profesori de la facultăţi de drept din România, precum și din alte state din estul Europei: Serbia, Ungaria, Croația, Macedonia. Conferinţa se adresează atât juriştilor specializaţi în materie penală (avocaţi, magistrați, consilieri juridici etc.), cât şi altor specialişti interesaţi de problematica abordată.

Această manifestare se înscrie în ciclul conferinţelor de drept penal organizate bianual în cooperare de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara și Facultatea de Drept din cadrul Universității din Pécs (Ungaria). Evenimentul este organizat în parteneriat media cu JURIDICE.ro.

Ediția din anul 2017 a conferinţei face parte din seria de evenimente Conferințele Facultății de Drept din Timișoara – 25 de ani, organizată cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea facultății.

Seria de conferințe Facultatea de Drept din Timișoara – 25 de ani este susținută de parteneri instituționali de prestigiu: Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților. Totodată, seria de conferințe se bucură de sprijinul Băncii Comerciale Române și al unor societăți de avocatură de anvergură din București (Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen – NNDKP; Țuca, Zbârcea & Asociații; Schönherr România; Stoica & Asociații; Dentons) și Timișoara (Hațegan Attorneys, Moțec Ștefan Cabinet de Avocat).

Prof. univ. dr. Lucian Bercea
Decanul Facultății de Drept
Universitatea de Vest din Timișoara

* * *

Nu se percepe taxă de participare.
Numărul de locuri este limitat (80).
Înscrierile vor fi confirmate de către organizator (Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara).
Pentru înscrieri folosiți formularul.

LOCUL ȘI PROGRAMUL EVENIMENTULUI:

Universitatea de Vest dinTimișoara

Bvd. Vasile Pârvan nr. 4

Amfiteatrul A01, Parter / Lecture Hall A01, Ground Floor

9,30 – 13,00

dr. Zoran PAVLOVIĆ

 

 

Professor, Head of the Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of Business Academy, Novi Sad, Serbia Failing to Render Aid: From the Genovese Syndrome to the Good Samaritan Law Omisiunea acordării de ajutor: de la sindromul Genovese la legea bunului samaritean
dr. István László GÁL

 

Professor, Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of Pécs, Hungary The Sources and Techniques of Terrorism Financing Sursele și tehnicile finanțării terorismului

 

dr. Igor VULETIĆ Associate Professor, Vice-Dean of  Faculty of Law, University of Osijek, Croatia The Future of the European Arrest Warrant after Aranyosi and Căldăraru Cases Viitorul mandatului european de arestare ulterior cauzelor Aranyosi și Căldăraru
dr. Goran P. ILIĆ

 

dr. Miodrag MAJIĆ
msc. Aleksandra ILIĆ

Professor, Faculty of Law, University of Belgrade, Serbia
Judge of the Constitutional Court of Republic of SerbiaJudge of the Appellate Court, Belgrade, SerbiaAssistant, Faculty of Security Studies, University of Belgrade, Serbia
Limits of Freedom of Expression Limite ale libertății de exprimare
dr. Nikola DUJOSKI

dr. Snežana MOJSOSKA

 

Professor, Dean of Faculty of Security, Skopje, Macedonia

Professor, Vice-Dean of Faculty of Security, Skopje, Macedonia

 

Managing Refugee Movements and Efficient Border Control – The Importance of the Cooperation and Exchange between Authorities of Neighbor Countries Gestionarea circulației refugiaților și a eficienței controlului la frontiere – importanța cooperării și a schimbului de informații între autoritățile din statele vecine
dr. Aleksandar BOŠKOVIĆ

 

 

Professor, Police Academy, Belgrade, Serbia Some Issues on the Legal Status of Victim in the Serbian Criminal Procedure Câteva considerații privind statutul legal al victimei în procedura penală din Serbia
dr. Veljko DELIBAŠIĆ Attorney at law,
Bar Association of Serbia
Amendments to the Criminal Offence of Rape in the Criminal Code of Serbia Modificări ale infracțiunii de viol în Codul penal al Serbiei
dr. Igor VULETIĆ

Davor ŠIMUNIĆ

Associate Professor, Vice-Dean of  Faculty of Law, University of Osijek, Croatia

PhD Student, Faculty of Law, University of Osijek, Croatia

The New Concept of Sex -Crimes in Croatian Criminal Law Noul concept al infracțiunilor sexuale în dreptul penal croat

14,00 – 18,00

dr. Ruxandra RĂDUCANU Professor, Faculty of Law, University of Craiova, Romania Omission to Notify Judicial Bodies. Aiding and Abetting a Perpetrator. Case-law Distinctions Omisiunea sesizării. Favorizarea făptuitorului. Delimitare. Probleme de practică judiciară
dr. Valentin MIRIȘAN Professor, Faculty of Law, University of Oradea, Romania Mistake of Law as a Ground of Nonimputability. Comparative Criminal Law and Romanian Criminal Law Approach Eroarea de drept penal – cauză de neimputabilitate. Prezentare din perspectiva dreptului penal comparat și a dreptului penal român
dr. Viorel PAŞCA Professor, Faculty of Law, West University of Timișoara, Romania
Director of PhD. School of Law, West University of Timișoara
On Law and Case-law Predictability

 

De la predictabilitatea legii la predictabilitatea jurisprudenței
dr. Tiberiu MEDEANU Professor, Faculty of Law, West University of Timișoara, Romania Migrants and Terrorism – Causes and Consequences Migranții şi terorismul -cauze şi consecinţe
dr. Florentina MUȚIU Associate Professor, Vice-Dean of Faculty of Law, West University of Timișoara, Romania Tendencies of European Criminal Law on Organized Crime Tendințe ale dreptului penal european asupra criminalității organizate
dr. Dorel-Lucian JULEAN Associate Professor, Faculty of Law, West University of Timișoara The Liberty and Custody Judge in Romanian Criminal Justice Judecătorul de drepturi și libertăți în justiția penală română
dr. Laura-Maria STĂNILĂ Senior Lecturer, Faculty of Law, West University of Timișoara The True Face of the Constitutional Court: Snow-White or Maleficent? Adevărata față a Curții Constituționale: Albă ca Zăpadă sau Regina cea Rea?
dr. Ioana-Celina PAȘCA Senior Lecturer, Faculty of Law, West University of Timișoara The Trend of Criminalizing Preparatory Acts as Independent or Attempted Offences Tendința incriminării actelor preparatorii ca infracțiune de sine stătătoare sau tentativă
dr. Voicu PUȘCAȘU Senior Lecturer, Faculty of Law, West University of Timișoara, Romania
Judge of first instance, Deva, România
Exceptions to the Exclusionary Rule in the New Romanian Criminal Procedure Code Excepții de la regula excluderii probelor derivate în noul Cod de procedură penală român
dr. Flaviu CIOPEC Senior Lecturer, Faculty of Law, West University of Timișoara, Romania Crime Control or Due Process – Which are the Tendencies in Romanian Criminal Justice? Controlul criminalității sau procesul echitabil – tendițe în justiția penală română
Adrian STAN Attorney at law,

Romanian Bar Association

Re-opening Criminal Proceedings and the Right to a Fair Trial Redeschiderea procedurilor penale și drept la un proces echitabil
drd. Darian RAKITOVAN PhD Student, Faculty of Law, West University of Timișoara, Romania The Prosecutors’ Office for Organized Crime –  “Fighter” against Serious Crimes in the Republic of Serbia Direcția de investigare a crimei organizate – instrument de combatere a infracțiunilor grave în Serbia