Conferința de drept civil. Bunurile incorporale

Conferinţa de drept civil

Bunurile incorporale

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara

Conferințele Facultății de Drept din Timișoara – 25 ani

12-13 mai 2017

În seria Conferințele Facultății de Drept din Timișoara – 25 de ani, organizată cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, se va desfășura, în zilele 12-13 mai 2017, Conferința de drept civil cu tema Bunurile incorporale.

La conferinţă sunt invitaţi să participe, în calitate de intervenienţi, profesori de drept civil ai unor facultăți de prestigiu din țară și specialiști ai unor societăți de avocatură.

Conferința este organizată sub egida Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timișoara și se bucură de sprijinul Fundației Universității de Vest din Timișoara.

Evenimentul este organizat în parteneriat media cu JURIDICE.ro.

Seria de conferințe Facultatea de Drept din Timișoara – 25 de ani este susținută de parteneri instituționali de prestigiu: Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților. Totodată, seria de conferințe se bucură de sprijinul Băncii Comerciale Române și al unor societăți de avocatură de anvergură din București (Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen – NNDKP; Țuca, Zbârcea & Asociații; Schönherr România; Stoica & Asociații; Dentons) și Timișoara (Hațegan Attorneys, Moțec Ștefan Cabinet de Avocat).

Prof. univ. dr. Irina Sferdian
Directorul Departamentului de Drept Privat
Facultatea de Drept
Universitatea de Vest din Timișoara

* * *

Programul Conferinței Bunurile incorporale
12-13 mai 2017

Universitatea de Vest din Timișoara
Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4
Amfiteatrul A01

Vineri, 12 mai 2017

09:00–11:00 Deschiderea conferinței
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Irina Sferdian, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Universitatea din București – Facultatea de Drept

Moderatori: prof. univ. dr. Valeriu Stoica, prof. univ. dr. Lucian Bercea

Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Universitatea din București – Facultatea de Drept
Dincolo de ceea ce se poate atinge: noțiunea de bunuri incorporale

Prof. univ. dr. Mircea D. Bob, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept
Corporal și incorporal în dreptul roman

Prof. univ. dr. Irina Sferdian, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Privire asupra aproprierii creanțelor

Lect. univ. dr. Adina Buciuman, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept
Există un regim ”real” al creanțelor?

11:30–13:30 Moderatori: prof. univ. dr. Paul Vasilescu, conf. univ. dr. Radu Rizoiu

Prof. univ. dr. Paul Vasilescu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept
Dare – o creanță imponderabilă?

Conf. univ. dr. Radu Rizoiu, Universitatea din București – Facultatea de Drept
Natura bunurilor incorporale și garanțiile care se pot constitui asupra lor

Prof. univ. dr. Sevastian Cercel, Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept
Dreptul asupra imaginii bunurilor

Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Bank money / banks money? Limitele dreptului de proprietate asupra monedei scripturale

14:30–16:30 Moderatori: conf. univ. dr. Ionuț-Florin Popa, conf. univ. dr. Florin Mangu

Conf. univ. dr. Ionuț-Florin Popa, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept
Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță

Conf. univ. dr. Dan-Andrei Popescu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept
Cesiunea voluntară din perspectiva dreptului internațional privat

Conf. univ. dr. Liviu Marius Harosa, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept
Un posibil regim juridic al codurilor de computer (computer codes) – balansări între proprietatea intelectuală, proprietatea virtuală și proprietatea pură și simplă

Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept
Valențe ale know-how-ului din perspectiva calității de bun incorporal

17:00–19:00 Moderatori: conf. univ. dr. Dan-Andrei Popescu, conf. univ. dr. Lavinia Tec

Conf. univ. dr. Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor

Lect. univ. dr. Florina Popa, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Operațiuni privind fondul de comerț

Lect. univ. dr. Sergiu Popovici, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Titlurile de valoare emise în formă electronică

Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, lect. univ. dr. Violeta Stratan, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Proprietatea asupra bunurilor incorporale în Codul civil din Quebec. Studiu de caz. Efecte în domeniul proprietății intelectuale

Sâmbătă, 13 mai 2017

10:00–11:30 Moderatori: lect. univ. dr. Florina Popa, lect. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan

Lect. univ. dr. Oana Motica, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Determinarea noțiunii de bun conform prevederilor Codului civil

Lect. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Care e prețul numelui tău?

Lect. univ. dr. Andreea Verteș-Olteanu, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Considerații privind regimul juridic aplicabil bunurilor digitale

Eva Forika, avocat partener, NNDKP
Aportul bunurilor incorporale la capitalul social al societăților. Perspectiva practicii societare

12:00–13:00 Moderatori: prof. univ. dr. Irina Sferdian, lect. univ. dr. Codruța Guzei-Mangu

Conf. univ. dr. Florin Mangu, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Dreptul la repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită extracontractuală

Lect. univ. dr. Codruta Guzei-Mangu, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Drepturi potestative în materia garanțiilor obligațiilor

Conf. univ. dr. Cristian Clipa, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept
Bunul incorporal – obiect derivat al unor particulare raporturi de drept administrativ

Nu se percepe taxă de participare.
Numărul de locuri este limitat (80).
Înscrierile vor fi confirmate de către organizator (Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara).
Pentru înscrieri folosiți formularul.