Conferința de drept bancar (ed. 7)

Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT

În ciclul Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, ediția a XX-a

Conferinţa de drept bancar

Alternative la banking (law)

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara

Ediția a VII-a, 30 martie 2018

Partener media: JURIDICE.ro

La Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara se desfășoară, în data de 30 martie 2018, a șaptea ediție a Conferinței de drept bancar, cu tema Alternative la banking (law).

Conferința face parte din prestigiosul ciclu Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, fiind organizată în colaborare cu Banca Națională a României – Direcția Juridică.

La conferință sunt invitați să participe, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept, precum și reputați specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit și societăți de avocatură.

În cadrul conferinței vor fi abordate subiecte privind instrumentele și mecanismele alternative sau complementare în raport cu activitățile și operațiunile bancare clasice, în contextul diversificării sistemelor și tehnicilor de plată și de finanțare a afacerilor și consumului. Conferința se adresează atât juriștilor specializați în materie bancară (avocați, magistrați, consilieri juridici, notari publici, executori judecătorești etc.), cât și altor specialiști interesați de problematica abordată.

Programul conferinței este structurat după cum urmează
9:00-9:30 Înregistrarea participanților
9:30-11:30 Lucrările conferinței
11:30-12:00 Pauză de cafea
12:00-13:30 Lucrările conferinței
13:30-14:30 Prânz
14:30-16:00 Lucrările conferinței
16:00-16:30 Pauză de cafea
16:30-18:00 Lucrările conferinței

Această manifestare se înscrie în ciclul conferințelor de drept bancar organizate anual de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, sub egida Sucursalei Timișoara a Asociației Europene pentru Drept Bancar și Financiar – România (AEDBF–România), și este susținută financiar de Banca Comercială Română.

Programul conferinței
9:30 Deschiderea conferinței. Alocuțiuni introductive
Prof. univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României
Politici și tehnici de banking
9:30-11:30 Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României – Politici generale și rolul băncilor centrale în incluziunea financiară
Conf. univ. dr. Radu Rizoiu, Universitatea din București, Facultatea de Drept – Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii și dincolo de ea
Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept – Reportul – tehnică „arhaică” de creditare?
Lect. univ. dr. Sergiu Popovici, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept – Vânzarea la valoarea reziduală și dreptul de preemțiune: interferențe cu leasingul financiar ca tehnică alternativă de creditare
Alternative procedurale în banking
12:00-13:30 Prof. univ. dr. Marieta Avram, Universitatea din București, Facultatea de Drept – Când dreptul devine doar o umbră a interesului. Despre tehnica și arta concilierii ca negociere asistată
Nela Petrișor, Avocat partener, Mușat & Asociații – Riscul în contractele de credit bancar. O abordare din perspectiva Centrului de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar
Dr. Ianfred Silberstein, Președintele Asociației Europene pentru Drept Bancar și Financiar – România (AEDBF–România) – Cadrul juridic privind soluționarea alternativă a litigiilor. Importanța acestei proceduri pentru activitatea bancară
Inovații în banking
14:30-16:00 Gabriela Anton, Avocat partener, Țuca, Zbârcea & Asociații – Noi actori pe piața serviciilor financiar-bancare: moving from banks to banking
Ciprian Chiorean, Directorul Direcției Juridice, Bancpost – Soluții legislative inovatoare în banking
Elena Iacob, Avocat partener, Zamfirescu, Racoți & Partners – Probleme de concurență la sindicalizarea creditelor
Restricții în banking
16:30-18:00 Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc – O veste bună pentru bănci: Decizia ÎCCJ RIL nr. 2 din 19 februarie 2018
Alexandru Berea, Directorul Direcției Juridice, Banca Comercială Română – Plafonarea ratei dobânzii în contractele dintre profesioniști și consumatori – mijloc de limitare a dobânzilor exorbitante
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, asist. cercet. dr. Dan-Adrian Cărămidariu, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept – How much is too much? Dobânzi lezionare în creditele IFN

Alexandru Păunescu
Director, Direcția Juridică
Banca Națională a României
Prof. univ. dr. Lucian Bercea
Decanul Facultății de Drept
Universitatea de Vest din Timișoara

Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT