Conferințe programate

Conferința Valeriu Stoica

Nulitatea actului juridic în reglementarea Codului civil
24 octombrie 2019

RED BUSINESS

21-22 noiembrie 2019